Příprava na školu č. 8

Ve čtvrtek 16. 11. jsme procvičovali orientaci v prostoru (pojmy nahoře - dole). Povídali jsme si o tom, co vidíme nahoře a dole. V pracovním sešitě jsme v horní části kroužkovali všechny draky, v dolní části jsme kroužkovali všechny děti. Uvolnili jsme si ruce a "motali" jsme do sešitu barevná klubíčka. Na závěr jsme dostali za úkol najít  v hromadě velkých tiskacích písmenek to, na které začíná naše jméno. Potom jsme podle obrázku určovali první hlásku ve slově (např. banán - začíná na hlásku B). Děti byly moc šikovné a zaslouží si velkou pochvalu.


Příprava na školu č.7

Ve čtvrtek 9. 11. jsme opakovali pojmy sloupeček a řádeček. Porovnávali jsme obrázky v řádku a označili jsme ty, které jsou jiné než první obrázek (pracovní sešit). Do volného rámečku na konci řádku jsme nakreslili tolik teček, kolik bylo na řádku jiných obrázků. Některé děti se pokusily napsat i správné číslo. Dále jsme počítali, kolik věcí leží na koberci. Dostali jsme za úkol, přinést stejný počet věcí. V pracovním sešitě jsme počítali obrázky. Spojili jsme s tečkou rámečky, ve kterých byl stejný počet prvků. Zatančili jsme si na známou písničku. Nakonec jsme kreslili obrázky podle počtu teček.


Loutkové divadlo v MŠ

Ve středu 8.11. přijelo za dětmi do školky loutkové divadlo s pohádkou Pecivál a čert. Příběh o lenivém Matěji, jeho hodné sestře Kačence a čertovi Bucifalovi dětem vyprávěl Kašpárek. A hned děti rozesmál, když mezi nimi hledal také nějakého pecivála. Děti se ani nelekly, když se náhle objevil čert, aby vzal Matěje za jeho lenost do pekla. Omylem však čert odnesl hodnou Kačenku. Nakonec vše dobře dopadlo a Matěj v sobě našel také dobrosrdečnost a odvahu, když se vydal Kačenku zachránit. Kašpárek ještě dětem připomněl, ať doma pomáhají a uklízí si, ať se nestanou peciválkem. Pak vzal zvonec a pohádky byl konec. Děti Kašpárkovi zamávaly a poděkovaly potleskem za pěknou pohádku.


Příprava na školu č. 6

V úterý 31. 10. jsme si říkali, jaké jsou domy, kopce, komíny na obrázku (pojmy vysoký, nízký). Pohybově jsme ztvárnili vysoké domy, kopce, komíny a nízké kopce, domy a komíny. Procvičili jsme si sluchové vnímání - Kolik vlaštovek letělo přes nízký kopec? (počet tlesknutí = počet dětí ve skupině). V pracovním sešitě jsme vybarvili domy červenou, modrou, oranžovou (žlutou), zelenou pastelkou. Uvolnili jsme si ruce a "psali" jsme kruhy kolem obrázků v sešitě.


Halloween

Ve středu 25. 10. 2017 se děti z MŠ I. oddělení Hvězdiček ocitly ve strašidelném doupěti. Tento den probíhal ve třídě halloweenský karneval. Děti se už ráno v šatně převlékly do kostýmu, ve kterém plnily přichystané úkoly. Vyzdobily si fixem nabarvený míček z polystyrenu jako dýňovou hlavičku a tu na lžíci přenášely přes lavičku. Zatancovaly si s kostlivcem a zahrály hru Chodí pavouk okolo. Pro děti bylo nachystáno čarodějné občerstvení, které si mnohé děti donesly. Na občerstvení jsme si pochutnávali v přestávkách mezi hrami a soutěžemi. Oslavili jsme 6. narozeniny našeho kamaráda, který přinesl i dort a děti si na něm moc pochutnaly. Velmi si oblíbily hry Molekuly a Židličkovanou, které hrály ještě odpoledne. Na závěr Halloweenského karnevalu si vyrobily pavouka nebo ducha dle jejich výběru. Dětem se dopoledne velmi líbilo a výrobky si odnesly domů.


Příprava na školu č. 5

Ve čtvrtek 19. 10. jsme si povídali o ovoci a zelenině. Nejdříve jsme si řekli, co patří do ovoce a zeleniny. Pojmenovali jsme si obrázky v pracovním sešitě. Potom každý sám kroužkoval obrázky podle zadání (ovoce - červeně, zelenina - zeleně a pečivo modře). Učili jsme se básničku Jablíčko, kterou jsme doprovázeli pohyby. Zahráli jsme si hru Ovoce a zelenina - kompot a salát. V pracovním sešitě jsme hledali, u jaké značky se nachází např. jablko a obráceně (Co je u modré hvězdičky?). Uvolnili jsme si ruce a dokreslovali jsme žebříky.  


Návštěva hasičů na "Dnu otevřených dvěrí"

Dne 13. 10. 2017 jsme s dětmi z mateřské školy Sluníčko navštívili "Den otevřených dveří" u hasičů v Lipníku nad Bečvou. Během této návštěvy si měly děti možnost prohlédnout hasičská auta různých velikostí, neobvyklé nástroje a pomůcky, a také jejich potápěčskou výstroj. Součástí návštěvy bylo i předčítání příběhů z knihy "Hasičské pohádky". Této role se ujal přátelský hasič, který vedl s dětmi rozhovor a děti na jeho otázky aktivně odpovídaly. Návštěva byla ukončena ukázkovým skluzem po tyči, ze kterého byly děti nadšené.


Příprava na školu č. 4

Ve čtvrtek 12. 10. jsme si nejdříve zopakovali hru Sloupeček a řádeček. Potom jsme si povídali o tom, co vidíme na obrázcích a zavzpomínali jsme na léto. Zakroužkovali jsme v každém řádku obrázek, který byl jiný než ostatní. Uvolnili jsme si ruku a "psali" jsme vlny na moři. Zopakovali jsme si držení tužky a správné sezení na židličce. Potom jsme si zazpívali píseň "Ouky kouky dance". Zjišťovali jsme, která pastelka je dlouhá/krátká. Nakonec jsme vybarvovali obrázky.


Pohádkový týden v MŠ Broučci

V podzimním čase prožily děti z MŠ třídy Broučků týden plný zábavy a pohádek. V pondělí navštívily výstavku pana Lederera Svět hlavolamů, kde si mohly některé hlavolamy nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Ve středu jsme se opět vydali do Domečku u knihovny, kde pro nás paní knihovnice v rámci týdne knihoven připravila soutěž s pohádkovým kolem štěstí, u kterého děti hádaly pohádkové postavičky a další hádanky z pohádek. Děti byly moc šikovné, a tak nikoho neminula sladká odměna. Předškoláci si navíc odnesli motýlka z papíru, kterého si vlastnoručně vyrobili. Ve čtvrtek nás paní knihovnice navštívila ve školce, kde nám přečetla několik pohádek o Krtečkovi a další zajímavé čtení a povídání pro děti. Děkujeme paní knihovnici, která pro děti připravila moc hezký a zajímavý týden plný pohádek, her a soutěží:) 


Hvězdičky - Bramborové hraní

S příchodem podzimu se i hry ve školce motivují podzimními náměty. Během týdne jsme si s Hvězdičkami povídali o zelenině a jejím přínosu pro naše zdraví, děti rozdělovaly hromádku brambor (podle určeného množství - hodně a málo), řadily mrkve dle velikosti (od nejmenší po největší), stavěly ohrádky z kostek kolem záhonků zeleniny, poznávaly zeleninu dle chuti, hmatu, využily k tvoření bramborová razítka atd. Své prožitky z her o zelenině pak děti vyjádřily i v malbě. Naučili jsme se píseň Brambory pečený, které si děti také ve školce připravily k pečení a pak ochutnaly, jestli jsou "málo maštěný" jako v písni. A opravdu dětem chutnaly:-). Děti si rozehrály i hru na divadlo a nejdříve samy v převlecích zahrály pohádku Červená Karkulka a jindy zase využily pro pohádku loutky. Pár fotek z našich dnů v tomto týdnu si můžete prohlédnout. DH


  1 / 18   následující stránka