Předplavecký kurz

V pátek 15. 6. 2018 ukončily děti z MŠ Sluníčko oddělení Hvězdiček a Broučků předplavecký výcvik a dostaly od paní instruktorky vysvědčení. Na oplátku paní instruktorce předaly kytičku a sluníčko (závěs na zeď) a pěkně se spolu rozloučili.

Kurz děti moc bavil a všichni si užili spoustu legrace, ale také se naučili mnoho užitečného. Jak se chovat ve vodě i okolo bazénu a všechny možné plavecké dovednosti.


Příprava na školu č. 32

V úterý 12. 6. jsme si povídali o louce. Pojmenovali jsme si obrázky v pracovním sešitě. Potom jsme počítali, kolik zvířat je na každém řádku a namalovali jsme stejný počet teček (některé děti psaly čísla). Pak jsme procvičovali protiklady (hodně/málo, plná/prázdná, ...). Zatančili jsme si na písničku "Ouky kouky dance".  Uvolnili jsme si ruce a kreslili jsme přímé čáry. Nakonec jsme dokreslovali chybějící části obrázků zvířat.


Příprava na školu č. 31

V úterý 5. 6. jsme si povídali o čistotě. Nejdříve jsme pojmenovali obrázky v pracovním sešitě, pak jsme si zopakovali pojmy před a za (říkali jsme, co je před mýdlem, za mýdlem, ...). Řekli jsme si, na co tyto předměty používáme. Potom jsme vybarvovali ručníky podle vzoru. Počítali jsme zubní kartáčky a pasty, ručníky i mýdla.  Spojili jsme zubní kartáček s pastou a ručník s mýdlem. Nakonec jsme porovnávali čeho je více, čeho je méně a o kolik.


Doprava u Broučků

Děti z mateřské školky třídy Broučků se v průběhu celého týdne seznamovaly s dopravou. Poznávaly dopravní značky, různé dopravní prostředky, naučily se, jak se bezpečně chovat jako účastník dopravního provozu. Nakreslily a vyrobily různé dopravní značky. V úterý 29.5. nás ve školce navštívila paní knihovnice z Městské dětské knihovny. Dětem přinesla na ukázku několik knížek s dopravní tématikou, ze kterých jim přečetla zajímavé pohádky o dopravě. Všichni pozorně naslouchaly a tak za odměnu dostali pracovní list s omalovánkou. Některé děti ukončily hudební a jazykové kroužky a dostaly velkou pochvalu za snahu a velké pokroky, které za školní rok v kroužcích udělaly:)


Výlet do Krokodýlka

Ve čtvrtek 24.5. děti ze školky v Lipníku jeli na výlet do zábavného centra Krokodýlek. Natěšeni na atrakce zvládly i zdlouhavé cestování v kolonách do Olomouce a pak si užily skvělou zábavu na průlezkách, skluzavkách, kolotoči, motorkách, lodičkách, skákacích hradech nebo také střílení z lodních kanónů a fotbálek. Když je někde dobře, tak čas letí rychleji, uteklo to jako voda. Lehce unaveni, ale nadmíru spokojeni jsme se všichni vrátili zpět do školky. 


Příprava na školu č. 30 Broučci

V úterý 22. 5.  jsme si povídali o zdravém životním stylu. Nejdříve jsme třídili potraviny na zdravé a nezdravé, pak jsme v pracovním sešitě počítali, kolik je obrázků v každém obdélníku. Obdélníky se čtyřmi obrázky jsme připojili ke čtyřem tečkám. Říkali jsme si, co dělají děti na obrázku a vyznačili jsme ty obrázky, na kterých je nakreslené to, co je vhodnější. V pracovním sešitě jsme porovnávali skupinky sportovců. Zakroužkovali jsme ty, kterých bylo více. Uvolnili jsme si ruce a do sešitu jsme "psali", jak fouká vítr. Většina dětí zvládla tento těžký grafomotorický cvik sama. Všechny musím moc pochválit za snahu při plnění tohoto náročného úkolu.


Příprava na školu č. 30 Hvězdičky

Ve čtvrtek 17. 5.  jsme si povídali o zdravém životním stylu. Nejdříve jsme třídili potraviny na zdravé a nezdravé, pak jsme v pracovním sešitě počítali, kolik je obrázků v každém obdélníku. Obdélníky se čtyřmi obrázky jsme připojili ke čtyřem tečkám. Říkali jsme si, co dělají děti na obrázku a vyznačili jsme ty obrázky, na kterých je nakreslené to, co je vhodnější. V pracovním sešitě jsme porovnávali skupinky sportovců. Zakroužkovali jsme ty, kterých bylo více. Uvolnili jsme si ruce a do sešitu jsme "psali", jak fouká vítr. Většina dětí zvládla tento těžký grafomotorický cvik sama. Všechny musím moc pochválit za snahu při plnění tohoto náročného úkolu.


Besídka u Broučků

Broučci z mateřské školky se pilně připravovali na besídku pro maminky. Ve čtvrtek 17.května děti svým maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům na besídce předvedly, co všechno se ve školce naučily. Nechyběly básničky i písničky s pohybovým ztvárněním, tanečky či dramatickou improvizací. Předškoláci zazpívali také písničky, které se naučili v kroužku angličtiny a němčiny. Děti z hudebního kroužku předvedly své dovednosti ve hře na flétnu, klávesy i kytaru. Všechny děti se velmi snažily a byly moc šikovné. Divákům se besídka moc líbila, a tak od nich obdržely velký potlesk a aplauz. Na závěr Broučci ještě darovali svým maminkám srdíčka, které pro ně s láskou vyrobili:)


Divadelní pohádka v Echu

Dne 15. 5. 2018 jsme šli s oddělením Smajlíků a Broučků do Echa na pohádku s názvem "O Johance a Jírovi". Pohádka byla zahrána dětmi ze Základní školy Osecké a příběh vyprávěl o lásce mezi Johankou a Jírou. Vystupovaly zde také postavy jako vodníci, hejkalové, lesní víly, a jiné. Příběh se dětem velice líbil a už se těšíme na další divadlo, které nám děti ze Základní školy Osecké, připraví.


Příprava na školu č. 29

Ve čtvrtek 10. 5. jsme nejdříve "natrhali" maminkám a babičkám stejné kytičky (pracovní sešit - najdi na řádku dva stejné obrázky). Pak jsme počítali srdíčka a do pravé části obdélníku jsme kreslili vždy o jedno víc. V závěru jsme si tři srdíčka nakreslili.


  1 / 22   následující stránka