Příprava na školu č. 26

V úterý 10. 4. jsme "jeli" na výlet. Navštívili jsme zoologickou zahradu - četli jsme obrázky ve sloupcích i řádcích. Musím děti moc pochválit, protože toto čtení skvěle zvládají. Všichni dostali za odměnu razítko. Zahráli jsme si pohybovou hru, ve které děti napodobovaly na pokyn zvířata (slona, papouška, želvu, žirafu). Procvičili jsme si zrakovou i sluchovou paměť - vzpomínali jsme, která zvířátka jsme četli. Podle zadané první či poslední hlásky jsme hádali, o které zvíře jde - toto zvířátko začíná na písmeno S (slon), toto zvířátko končí na písmeno A (želva, žirafa, zebra) - práce se zvířátky z pracovního sešitu (slon, papoušek, hroch, želva, žirafa, zebra, lev, tygr, opice). Opět si děti zaslouží velkou pochvalu. Uvolnili jsme si ruce a "psali" jsme, jak se starému autu kouří z výfuku.


Příprava na školu č. 25

Ve čtvrtek 5. 4. jsme si povídali o jarních hrách. Nejdříve jsme si řekli, co dělají děti na obrázcích, potom jsme počítali, kolik dětí tam je (podle počtu jsme pod každý obrázek nakreslili stejný počet koleček, některé děti psaly čísla). "Zahráli" jsme si kuličky (v pracovním sešitě jsme hledali a spojovali vždy dvě stejné kuličky). Uvolnili jsme si ruce a "cvrnkali" jsme kuličky do důlku (psaní přímých čar).


Zápis do 1. třídy

Ve středu 4. 4. a ve čtvrtek 5. 4. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Děti plnily nejrůznější úkoly. Byly moc šikovné a zaslouží si velkou pochvalu.

Výsledky zápisu

Počet získaných bodů

Registrační číslo

přijatého uchazeče

30

14

30

9

30

12

29

4

29

21

29

5

29

3

28

8

28

11

27

19

27

15

27

16

27

17

26

18

26

10

24

6

21, 5

20

21, 5

13


Dravci se předvedli dětem

Ve středu 4.4. si děti při enviromentální výchově prostřednictvím společnosti Zayferus užily zábavu. Tato společnost na ochranu dravých ptáků přijela za dětmi s programem přibližující život mnoha druhů dravých ptáků z různých kontinentů světa. Ukázka dravců i přednáška byla velmi poutavě prezentována a bystré děti byly za správné odpovědi odměněny dárky. Našim malým dětem jistě v mysli zůstal orel bělohlavý  nebo karančo jižní, který raději chodil na způsob dinosaurů než létal. Děkujeme společnosti Zayferus a přejeme hodně příznivců.


Příprava na školu č. 24

V úterý 27. 3. jsme si povídali o Velikonocích. Nejdříve jsme v pracovním sešitě hledali vajíčka, která se liší od vzoru (zakroužkovali jsme je). Potom jsme kreslili více teček, než bylo obrázků vlevo. Zahráli jsme si hru na zajíčka. V závěru jsme dokreslovali a vybarvovali velikonoční vajíčko.


Příprava na školu č. 23

V úterý 20. 3. jsme si povídali o zvířatech. Poznávali jsme je na obrázcích, říkali jsme si celé zvířecí rodiny (samici, samce, mládě - koza, kozel, kůzle, atd.). V pracovním sešitě jsme hledali a vybarvovali housátka. Také jsme porovnávali počet zvířátek na obrázku. Kroužkovali jsme tu skupinku zvířat, ve které jich bylo více. Nakonec jsme si hráli s čísly. Seřazovali jsme je od nejmenšího k největšímu. Ke každému číslu jsme přiřazovali správný počet teček.


Příprava na školu č. 22

Ve čtvrtek 15. 3. jsme si povídali o ovoci a zelenině. Zahráli jsme si soutěž holky proti klukům. Více ovoce a zeleniny poznaly holky, které soutěž vyhrály. Potom jsme si zopakovali pojmy nad, pod, na, před, za a v pracovní sešitě jsme značili samostatně obrázky podle zadání (tulipán za skřítkem, narcis ve váze, váza pod stolem, ptáček nad jabloní, květináč na židli, jabloň před domem). Uvolnili jsme si ruce a dokreslovali jsme domeček (dokreslování částí, které na obrázku chybí). Kdo chtěl, mohl si obrázek vybarvit.


Těšíme se do školy

Děti z mateřské školky třídy Broučků se pilně připravují k zápisu do 1.třídy. U této příležitosti navštívili předškoláci své kamarády v 1.třídě ZŠ Sluníčko. Prvňáčci nám předvedli, co všechno se již ve škole naučili - číst ze slabikářů, psát do písanek a mnoho dalšího. Broučci pozorně sledovali jak velké pokroky jejich kamarádi ve škole udělali. Společně jsme se naučili básničku o kočičce, zazpívali písničky s doprovodem harmoniky a na koberci si zahráli hru se jmény. Předškolákům se v 1.třídě velmi líbilo a všichni se již těší do školy:)


Příprava na školu č. 21

Ve čtvrtek 8. 3. jsme si povídali o jarních květinách. Potom jsme v pracovní sešitě dokreslovali tolik teček, kolik tam bylo sněženek. Některé děti psaly číslice. Dalším úkolem bylo najít Alence cestu ke sněžence, za Vítkem, domů a za tátou (bludiště v pracovním sešitě). Každý si nejdříve našel správnou cestu v bludišti  prstem, potom ji vyznačil barevně. Uvolnili jsme si ruce a "psali" jsme, jak se kouří z hrnečků horkého čaje. Opět jsme si vyzkoušeli zavazování tkaniček, které stále některým dětem dělá velké problémy. Doporučuji denně cvičit.


Pohádkový týden u Broučků

Celý týden se v mateřské školce u Broučků nesl v duchu pohádek. Děti se ponořily do světa známých pohádek pomocí různorodých úkolů, pozorně naslouchaly četbě, rozlišovaly v příběhu dobro a zlo, braly si z pohádek poučení do života, u některých pohádek se pokusily o dramatizaci a vyrobily moc pěkné perníkové chaloupky. V rámci měsíce čtenářů  jsme v úterý 6.března navštívili v Dětské městské knihovně paní knihovnici, která nám přečetla několik hezkých pohádek a připravila pro děti pohádkové hádanky a úkoly. Týden se moc vydařil, byl tak pro děti opravdu pohádkový:) 


  1 / 21   následující stránka