Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter č. 3

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 9.-11.5.2017

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2017/2018

Zahájení šk. roku: 4. 9. 2017 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2018
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018 (středa)
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018 (pátek)
Jarní prázdniny: 12. 2. - 18. 2. 2018
Velikon. prázdniny: 29. 3. a 30. 3. 2018
Konec šk. roku: 29. 6. 2018 (pátek)
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9. 2018Volba školské rady

Příprava na školu č. 1

Ve čtvrtek 21. září jsme navštívili školu. Seznámili jsme se se skřítkem Vítkem, který si pro nás připravil  zajímavé  úkoly. Kroužkovali jsme fialové kalhoty od skřítka. Zahráli jsme si "pexeso" - stejné obrázky ve dvojici zakroužkuj a odlišné obrázky ve dvojici škrtni. Zahráli jsme si hru: Vítek ztratil čepičku, jakou měla barvičku? a Vítek řekl. Uvolnili jsme si ruku a psali jsme rovné čáry shora dolů. Všechny děti byly moc šikovné. Dostaly za odměnu razítka.


MŠ Broučci na výstavce

Ve čtvrtek 13.9. se děti z mateřské školy z třídy Broučků vydaly na vycházku do Domečku u knihovny, kde právě probíhala výstavka věnovaná 110.výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara pod názvem Ježek v kleci. Děti si zde přišly na své, zaházely si na cíl, vybarvily omalovánky, zakormidlovaly si, všem se také moc líbil táborák s kotlíkem, hlavolam Ježek v kleci, bobr a další vystavené zajímavosti z příběhů hochů od Bobří řeky, klubu Rychlých šípů a dalších z knih od J.Foglara. Děkujeme za moc hezkou výstavku, díky které děti měly možnost seznámit se s tvorbou jednoho z nejvýznamějších spisovatelů knih pro děti a mládež:)


Rozloučení v MŠ - I.oddělení

Konec školního roku je spojen s loučením a pozváním dětí na zmrzlinový pohár. I letos jsme se šli osvěžit zmrzlinou do restaurace Fantasy a přijali pozvání p. Krejčiříka na minigolf. Děti se v areálu minigolfu vrhly na jednotlivé dráhy a ty nejmladší se nechaly zlákat objevenými hračkami, houpačkami, trampolínou a pískovištěm. Zábava se všem dětem líbila i přes horké počasí. Velcí kluci se nevzdávali a snažili se pokořit všechny jamky minigolfu. Odcházet se nikomu opravdu nechtělo:-).

Poslední den školního roku přivítala p. ředitelka budoucí prvňáčky z řad našich dětí a předala jim upomínkovou knihu. Ve školce jsme se s nimi proto rozloučili, popřáli jsme si vzájemně pěkné prázdniny a těšíme se na září na nová setkání, nové kamarády ve školce i ve škole. Děkujeme všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce. Dana a Lída.


Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Ve středu 21.6.  byly děti z MŠ pozvány na divadelní představení do Echa. Děti z dramatického kroužku ZŠ Osecká ztvárnily pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Malým hercům se podařilo zaujmout diváky svými vydařenými výkony a potlesk jim byl zaslouženou odměnou. Děkujeme za pozvání a těšíme se příští rok na herecké pokroky a úspěchy žáků pod vedením Mgr. Mikeškové. 


Rozloučení s předškoláky

Poslední týden školního roku se děti z II.oddělení MŠ rozloučily se svými kamarády předškoláky, kteří již v září nastoupí do 1.třídy ZŠ. Společně jsme vše oslavili výbornou zmrzlinou. Některé z maminek dětem napekly chutné dorty, zákusky a koláče. Na nádvoří Sluníčka pak paní ředitelka pasovala předškoláky na prvňáčky a jako upomínku na mateřskou školu jim dala hezkou knížku. Předškolákům a všem dětem a rodičům přejeme pohodové léto a prázdniny plné nezapomenutelných zážitků:)  


Předplavecký výcvik

V pátek 16.6. ukončily děti MŠ předplavecký kurz v Přerově. Poslední lekce byla za dosažené plavecké dovednosti dětí odměněna nejen "Mokrým vysvědčením", ale také volnými hrami ve vodě. Věříme, že děti budou dále o prázdninách zdokonalovat svou odvahu i pohyby ve vodě a předplavecký výcvik přispěl k jejich bezpečnému chování. Za výcvik děti poděkovaly paní plavčici a ta jim popřála pěkné prázdniny.


Školní výlet MŠ

Ve středu 14.6. se děti z mateřské školy vydaly na školní výlet do dětského zábavného centra Krokodýlek v Olomouci. Děti si zde užily spoustu zábavy a legrace na různých atrakcích jako např. nafukovací krokodýl, horolezecká stěna, stezka odvahy strašidelnou jeskyní, velká prolézací klec, zábavná bludiště, skluzavky, motorková dráha, lanové centrum, plavba na moři v lodičkách, kolotoče, trampolíny, velká pirátská loď, dělová aréna a spousta dalších. Dětem se výlet moc líbil, atrakce v Krokodýlku jim daly zabrat, a tak se všichni vraceli příjemně unaveni, ale spokojeni plní nevšedních zážitků z bezva výletu:)


Školka v přírodě

Ve dnech 5.-9.6. byly některé děti z mateřské školy na školce v přírodě v obci Hutisko-Solanec. Díky hezkému počasí jsme většinu času trávili venku v přírodě na čerstvém vzduchu. Nechyběl ani zábavný karneval plný her, tanečků a soutěží o ceny, dobrodružná Cesta za pokladem po barevných fáborkách s plněním úkolů, návštěva cukrárny s výbornou zmrzlinou a návštěva pošty za účelem odeslání pohledů domů. Výlet autobusem do Rožnova pod Radhoštěm se také velmi vydařil. Navštívili jsme zde Valašskou dědinku, kde se děti kromě hospodářských zvířátek mohly seznámit s tím, jak se žilo dřív, dokonce i navštívily starodávnou školu s opravdovým panem učitelem, který je zkoušel u tabule:) U pana uměleckého kováře si na památku všichni koupili podkovičku pro štěstí a každý si z výletu ještě přivezl nějaký talisman. Na vycházkách do okolní přírody děti pozorovaly a poznávaly rostliny a zvířátka. Potkali jsme malou roztomilou myšku či ptáčka, zahlédli u lesa srnku a nasbírali kytici lučních květin, ze kterých si děti vytvořily nádherné obrázky na téma "Letní louka". Díky bohatému programu děti večer usínaly po pohádce velmi brzy a nikomu se ani nestýskalo. Za statečnost a šikovnost byl nakonec každý po zásluze odměněn diplomem. Pobyt na školce v přírodě se velmi vydařil a všem se moc líbil, děti odjížděly domů spokojené se spoustou nezapomenutelných zážitků a vzpomínek :)  


Dětský den

V pátek 19.5. se již tradičně konal ve Sluníčku Dětský den. Jako každý rok i letos byla na DD spousta atrakcí, bohatý program a občerstvení pro děti, rodiče a přátelé školy. Nechybělo vystoupení žáků z hudebních a tanečních kroužků, skákací hrad, jízda na koních, malování na obličej, vystoupení klaunů, řádění v hasičské pěně apod. Počasí bylo opravdu ukázkové a tak si všichni užili spoustu zábavy, legrace a radosti. Děkujeme KRPS a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu DD:) 


Besídka MŠ2

Ve čtvrtek 18.5. si děti z II.oddělení MŠ připravily besídku pro své maminky, babičky, tatínky a dědečky, na které předvedly pásmo plné básniček, tanečků a písniček. Děti, které navštěvují ve školce kroužek hry na flétnu či klávesy moc hezky zahrály na hudební nástroj. Všechny děti se velmi snažily, byly moc šikovné a tak si vysloužily veliký potlesk a pochvalu od rodičů:) 


  1 / 16   následující stránka