Příprava na školu č. 19

V úterý 20. 2. jsme si hráli s papučemi. Nejdříve jsme je dali na jednu hromadu, promíchali jsme je, potom jsme hledali dvě stejné papuče, které tvořily pár. Stejný úkol jsme také plnili v pracovním sešitě. Některé papuče jsme si vybarvili. Zahráli jsme si hru Molekuly (počet ukázaných prstů = počet dětí ve skupince). Dále jsme počítali obrázky v pracovním sešitě a se třemi puntíky jsme spojili ty obdélníčky, ve kterých byly tři stejné obrázky. Procvičili jsme si prstíky, aby se nám dobře psalo. Pak jsme psali šikmé čáry shora dolů.


Karneval u Broučků

Ve středu 21.2. 2018 se v mateřské školce u Broučků konal zábavný karneval plný her a soutěží. Nechybělo skákání v pytli, přetahování lanem, rej masek, balónkový tanec, karnevalová diskotéka, hrátky s bublifuky a spousta další zábavy. Děkujeme za spolupráci všem rodičům, připravili dětem krásné kostýmy a masky, přispěli karnevalovým pohoštěním a odměnami. Všechny děti byly z karnevalu nadšené a odcházely domů plné hezkých zážitků:) 


Karneval u Hvězdiček

Děkujeme všem rodičům za štědrost v podobě pohoštění a dárků pro děti, čímž přispěli ke skvělé náladě, jež panovala po celou dobu karnevalu. Jen se podívejte, jak veselo a příjemně bylo dětem v pátek 9.2. u Hvězdiček.


Příprava na školu č. 18

Ve čtvrtek 8. 2. jsme si nejdříve zahráli hru s rýmy. Každý dostal obrázek a řekl, co na něm je. Potom jsme se snažili najít takového kamaráda, s kterým bychom vytvořili rým (např. les - pes, kostel - postel). V pracovním sešitě jsme společně spojovali obrázky, které se rýmují. Uvolnili jsme si ruce, krásně jsme se posadili, zkontrolovali jsme si, jak držíme pastelku a "skákali" jsme po papíru jako vrabci.


Příprava na školu č. 17

Ve čtvrtek 1. 2. jsme procvičovali geometrické tvary. Nejdříve jsme zkoušeli poznat po hmatu, co se ukrývá v kouzelném pytlíčku (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník). Potom jsme si všichni tvary prohlédli a pojmenovali jsme je. Každé dítě dostalo za úkol vybrat z hromady tvarů jeden čtverec, obdélník, trojúhelník i kruh. Zahráli jsme si hru, ve které se děti pohybovaly po tvarech podle zadání (postav se na čtverec, atd.). Rozdělili jsme se na dvě skupinky. První skupinka skládala obrázky z tvarů, druhá skupinka vybarvovala tvary v pracovním sešitě podle pokynů učitelky (velké čtverce - modře, malé čtverce - růžově, velké kruhy - zeleně, malé kruhy - oranžově, velké obdélníky - červeně, malé obdélníky - žlutě, velké trojúhelníky - hnědě, malé trojúhelníky fialově). Skupinky se pak vyměnily. Druhá skupinka skládala obrázky z tvarů, první skupinka vybarvovala tvary v pracovním sešitě podle pokynů učitelky (velké čtverce - červeně, malé čtverce - růžově, velké kruhy - zeleně, malé kruhy - oranžově, velké obdélníky - modře, malé obdélníky - žlutě, velké trojúhelníky - hnědě, malé trojúhelníky fialově). Dnes jsme nevybarvovali na krásu, ale na správnost (děti mohly mít přetaženou čáru, ale musely použít správnou barvu).


Příprava na školu č. 16

Ve čtvrtek 25. 1. jsme si povídali o ročních obdobích. Přiřazovali jsme obrázky k jednotlivým obdobím. Potom jsme v pracovním sešitě vybarvovali obrázky podle zadání (jedna tečka - hnědá, dvě tečky - zelená, tři tečky - modrá, čtyři tečky - žlutá, pět teček - červená). Také jsme si vyzkoušeli, zda už umíme zavázat tkaničku a zapnout knoflík. Za zapnutí knoflíku musím všechny děti pochválit. Zavazování tkaniček je potřeba ještě cvičit.

Protože je zavazování tkaniček také jeden z úkolů u zápisu, doporučuji s dětmi denně cvičit, aby neměly u zápisu obavy z neúspěchu.


Ptáčci v zimě

Děti z oddělení Hvězdiček MŠ Sluníčko se v tomto bloku seznamovaly s přezimujícími ptáčky a s problémy ptáčků nalézt v zimě potravu, a tak se rozhodly, že je nakrmí. Vyrobili jsme malá krmítka pro ptáčky a společně s krmítky jsme pověsili na větve stromů i lojové koule. Děti namalovaly krásné ptačí budky a pracovaly s přírodninou. V napadlém sněhu si užily i trochu zimních radovánek.


Příprava na školu č. 15

Ve čtvrtek 18. 1. jsme si povídali o měsíci lednu. Podle vzoru jsme psali do pracovního sešitu velkými tiskacími písmeny slovo leden. Potom jsme označili dvojice, ve kterých byla písmena stejná jako ve vzoru. Uvolnili jsme si ruce a "psali" jsme do sešitu zuby pily. Za skvělé zvládnutí a snahu při plnění všech úkolů si děti v pracovním sešitě vybarvily za odměnu pohár.


Příprava na školu č. 14

Ve čtvrtek 11. 1. jsme si povídali o zvířatech. Nejdříve každý řekl, jaké zvířátko má na obrázku, kde žije. Potom jsme slova hláskovali a společně jsme zkoušeli určit hlásku, na kterou zvíře končí. Dále jsme si povídali o zvířatech v zimě. V pracovní sešitě jsme spojovali zvíře s jeho stínem. Také jsme zakroužkovali to, co dáváme zvířatům. Uvolnili jsme si ruce a "sjížděli jsme kopce na lyžích" (pracovní sešit). Některé děti se pochlubily svými skutečnými lyžařskými úspěchy.


Páťáci jsou skvělí zpěváci

Tříkráloví koledníci z 5. třídy chodili  Sluníčkem. Zazpívali a zdramatizovali netradiční podání známé písně My tři králové také dětem z oddělení Hvězdiček. Děti jim za jejich velmi zdařilé vystoupení zatleskaly a odměnily je za koledu. V kolednících děti poznávaly známé tváře žáků, kteří nám před Vánocemi zpestřili "vánoční den" pásmem moderních vánočních písní a básní. Děkujeme páťákům, že nám zpříjemnili vánoční dobu. DH


  1 / 20   následující stránka