Přivítání ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

 

 

V naší škole poskytujeme kvalitní vzdělání dětem

ve věku od 3 do 15 let. Náš školní vzdělávací program vychází z rámcových požadavků Českého a Britského národního kurikula, a je zaměřen na poskytování vysoce kvalitního jazykového vzdělávání, dále na rozvoj dovedností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií.

Dovolte mi, abych zmínila pár důvodů, proč jsem přesvědčena o tom, že náš ucelený a aktivní vzdělávací program je tou nejlepší volbou, kterou můžete pro své dítě učinit. Naše děti vyrůstají v novém světě, který je svými nároky na vzdělanost a nové praktické dovednosti značně odlišný od světa, ve kterém jsem vyrůstala nejenom já, ale i několik pozdějších generací. Současný svět je světem internetu, moderních technologií a všemožných velmi sofistikovaných procesů a metod. Cizí jazyk a schopnost aktivní komunikace je základním předpokladem úspěšného života. Současný svět je globálně propojen - Facebook, EasyJet, Internet, Skype, Google, a také je zde globální oteplování a terorismus. To vše jsou témata, která se více a více objevují a zasahují do našich životů. Naše děti budou nuceni hledat a nalézat odpovědi na spoustu nových otázek a vzdělání je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivní jejich budoucnost.

Rozhodnutí vztvořit ucelený systém vzdělávání od 2 do 15 let vychází z mého hlubokého pocitu odpovědnosti za budoucnost všech dětí studující v naší soukromé škole. Tento krok směřuje k zavedení systému mezinárodních zkoušek z řady CIE (Cambridge International Examinations), které budou konkrétním hmatatelným výstupem dětí po ukončení 9. ročníku. Příprava na tento systém zkoušek je součástí propracovaného vzdělávacího systému, který začíná již vstupem do Mateřské školy.

 

Jsem velice ráda, že se na tuto velmi podnětnou a hlavně velmi důležitou cestu vydáváte s námi.

 

S upřímným pozdravem,

 

Bc.Věra Pospíšilová

Ředitelka a zřizovatelka školy.