Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Třídní vzdělávací program

Integrovaný blok: Už chodím do školky

Charakteristika:

                        Tento blok je úvodní. Děti se v něm seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády, s učitelkami a ostatními dospělými v MŠ, adaptují se na prostředí, vytvářejí si v kolektivu nová pravidla soužití, učí se odloučit od rodičů. Hovoří o své rodině, sourozencích, všímají si cesty do MŠ, rozlišují prostředí doma od prostředí v MŠ, poznávají co je to domov, atd.

Září:               My jsme hvězdičky

                      Já mám nové kamarády

                                             

Integrovaný blok: Podzimní hrátky

Charakteristika:                   

                         Tento blok se zabývá vším, co souvisí s podzimem. Děti mohou poznávat ovoce, zeleninu či polní plodiny, které se právě sklízí nebo bude sklízet v zahradě, sadu i na polích, mohou si osvojovat jejich názvy, poznávat jejich chutě či využití. Sledují a hovoří o typických činnostech člověka v tomto období, přípravě na zimu lidí i volně žijících živočichů, pozorují přírodu a změny v ní, vnímají pestrobarevnost ročního období, počasí typické pro tento časový úsek. Mohou rozeznávat stromy i keře, poznávat některé stromy podle listů, plodů, pozorovat tvary a barevnost listů atd.

Září:               Stromy v lese a jejich plody

                       Zahradní slavnost

Říjen:             Podzimní zahrádka

                       Co se děje na poli

                       Není drak jako drak

                       Já a počasí

Listopad:       Můj denní režim

                       V lese 

                       Ježek a kamarádi

                       

                         

Integrovaný blok: Zima je tu

Charakteristika:

                          Tento blok se zaměřuje na prožívání prosincových tradic - pochůzky Mikuláše a čerta, Vánoc. Všechny činnosti směřují k přípravě na tyto svátky, objasnění původu tradice, všímání si způsobů či rozdílů udržování tradic v rodině či světě. Dále mohou děti poznávat zimu jako roční období, sledovat ptáky, starat se o ně, hovořit o zimním spánku zvířat, zimních sportech . S počátkem nového kalendářního roku se mohou děti věnovat časovým údajům (rok, roční období, názvy měsíců, dnů v týdnu, částí dne)  či hovořit o ročních obdobích a s nimi souvisejícími projevy počasí a typickými znaky nebo změnami v oblékání. Tento čas je také vhodný na pohádky, můžeme vybírat ty zimní, vánoční, o čertech atd. Zařadit se může tradice vynášení Morany a oslava karnevalu.

Listopad:      Perníková chaloupka

Prosinec:      Mikuláš

                     Vánoční stromeček

                     Vánoce, Vánoce přicházejí                               

Leden:          Na Tři krále o skok dále

                     Zimní sporty

                     Dvojí tvář zimy

                     Ptáci v zimě

                     

                      

                     

Integrovaný blok: Já něco vím

Charakteristika:

                          V tomto bloku se děti dozvědí zajímavosti o svém těle, o zaměstnání dospělých, různých řemeslech, o vesmíru, ekologii, také zajímavosti ze světa brouků, hmyzu, zvířat, ptáků, vodních živočichů - mořských, sladkovodních, život u rybníka, moře, o vyhynulých zvířatech a dinosaurech. Mohou zkoumat a zabývat se otázkami koloběhu vody, co se z čeho vyrábí, vlastnosti materiálů atd.

Únor:             Umím chodit, umím stát

                       Moje tělo uvnitř a smysly

                       O řemeslech

                       Karneval

                        

Březen:       O pohádkových knížkách

                      Vesmír

                     O Slunci

                        

Integrovaný blok: Když se budí jaro

Charakteristika:

                         Tento blok je jarní. Děti sledují změny v přírodě, které přicházejí s oteplením, poznávají charakteristické znaky tohoto ročního období. Pozorují probouzející se hmyz, pučení stromů a keřů, hovoří a seznamují se s jarními tradicemi vítání jara, tradicemi Velikonoc. Děti mohou také pozorovat nebo získávat poznatky ze života hnízdících ptáků a znát názvy některých ptáků. Vyhledávají a poznávají jarní květiny, mláďata domácích zvířat, chystají se na Svátek matek, atd.

Březen:       Jaro čaruje

                                           

Duben:        Jaro na statku

                     Jarní kvítí

                     Velikonoce

                     Jarní počasí

Květen:        Moje rodina

                     Malí muzikanti

  

Integrovaný blok: Cestujeme létem světem

Charakteristika:

                          Letní blok je cestovní. Mnohé děti budou s rodiči cestovat, poznáváme společně celý svět, kontinenty, vyhledáváme v mapě a pojmenováváme okolní státy, všímáme si řečí jiných národů, vyzkoušíme si některé fráze. Můžeme poznávat různé lidské rasy, hovořit o zvláštnostech v životě lidí různých států, poznávat vlajky. Můžeme hovořit o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví, zásadách chování v přírodě, rozdělávaní ohně, povídat si o České republice, o našem městě nebo poznávat rozdíly mezi vesnicí a městem atd.

Květen:       Tvrdá doba kamenná

                       

Červen:         Děti celého světa slaví

                       Jede, jede vlak

                      Cestuejeme bezpečně na vsi nebo ve městě