Třídní vzdělávací program

Integrovaný blok: Už chodím do školky

Charakteristika:

                        Tento blok je úvodní. Děti se v něm seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády, s učitelkami a ostatními dospělými v MŠ, adaptují se na prostředí, vytvářejí si v kolektivu nová pravidla soužití, učí se odloučit od rodičů. Hovoří o své rodině, sourozencích, všímají si cesty do MŠ, rozlišují prostředí doma od prostředí v MŠ, poznávají co je to domov, atd.

Září:               Vítejte v školce

                       Já a moji kamarádi

                       

Integrovaný blok: Podzimní hrátky

Charakteristika:                   

                         Tento blok se zabývá vším, co souvisí s podzimem. Děti mohou poznávat ovoce, zeleninu či polní plodiny, které se právě sklízí nebo bude sklízet v zahradě, sadu i na polích, mohou si osvojovat jejich názvy, poznávat jejich chutě či využití. Sledují a hovoří o typických činnostech člověka v tomto období, přípravě na zimu lidí i volně žijících živočichů, pozorují přírodu a změny v ní, vnímají pestrobarevnost ročního období, počasí typické pro tento časový úsek. Mohou rozeznávat stromy i keře, poznávat některé stromy podle listů, plodů, pozorovat tvary a barevnost listů atd.

Říjen:             Podzim přichází

                       Ježci

                       Podzim v lese (stromy, keře)

                       Podzimní plody (ovoce, zelenina)                

Listopad:      Zvířátka na podzim

                       Podzimní práce na zahradě a v lese

                       Roční období a čas

                         

Integrovaný blok: Zima je tu

Charakteristika:

                          Tento blok se zaměřuje na prožívání prosincových tradic - pochůzky Mikuláše a čerta, Vánoc. Všechny činnosti směřují k přípravě na tyto svátky, objasnění původu tradice, všímání si způsobů či rozdílů udržování tradic v rodině či světě. Dále mohou děti poznávat zimu jako roční období, sledovat ptáky, starat se o ně, hovořit o zimním spánku zvířat, zimních sportech . S počátkem nového kalendářního roku se mohou děti věnovat časovým údajům (rok, roční období, názvy měsíců, dnů v týdnu, částí dne)  či hovořit o ročních obdobích a s nimi souvisejícími projevy počasí a typickými znaky nebo změnami v oblékání. Tento čas je také vhodný na pohádky, můžeme vybírat ty zimní, vánoční, o čertech atd. Zařadit se může tradice vynášení Morany a oslava karnevalu.

 

Prosinec:     Brzy přijde Mikuláš

                      Vánoce a advent

                     Vánoční koledy, tradice, zvyky                                 

Leden:          Tři králové

                      Zima

                      Ptáčci v zimě

                      Zimní sporty

 Únor:           Zvířátka v zimě                     

                     

Integrovaný blok: Já něco vím

Charakteristika:

                          V tomto bloku se děti dozvědí zajímavosti o svém těle, o zaměstnání dospělých, různých řemeslech, o vesmíru, ekologii, také zajímavosti ze světa brouků, hmyzu, zvířat, ptáků, vodních živočichů - mořských, sladkovodních, život u rybníka, moře, o vyhynulých zvířatech a dinosaurech. Mohou zkoumat a zabývat se otázkami koloběhu vody, co se z čeho vyrábí, vlastnosti materiálů atd.

Únor:             Vesmír

                       Karneval

                        

Březen:         Bajky

                       Moje tělo

                        

Integrovaný blok: Když se budí jaro

Charakteristika:

                         Tento blok je jarní. Děti sledují změny v přírodě, které přicházejí s oteplením, poznávají charakteristické znaky tohoto ročního období. Pozorují probouzející se hmyz, pučení stromů a keřů, hovoří a seznamují se s jarními tradicemi vítání jara, tradicemi Velikonoc. Děti mohou také pozorovat nebo získávat poznatky ze života hnízdících ptáků a znát názvy některých ptáků. Vyhledávají a poznávají jarní květiny, mláďata domácích zvířat, chystají se na Svátek matek, atd.

Březen:        Jaro přichází

                                           

Duben:          Všechno kvete a voní

                      Domácí zvířátka a mláďátka

                      Velikonoce

                      Malí muzikanti

                      Jaro v trávě (hmyz a brouci)

Květen:        Týden pro maminku

                      Letem ptačím světem

   

Integrovaný blok: Cestujeme létem světem

Charakteristika:

                          Letní blok je cestovní. Mnohé děti budou s rodiči cestovat, poznáváme společně celý svět, kontinenty, vyhledáváme v mapě a pojmenováváme okolní státy, všímáme si řečí jiných národů, vyzkoušíme si některé fráze. Můžeme poznávat různé lidské rasy, hovořit o zvláštnostech v životě lidí různých států, poznávat vlajky. Můžeme hovořit o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví, zásadách chování v přírodě, rozdělávaní ohně, povídat si o České republice, o našem městě nebo poznávat rozdíly mezi vesnicí a městem atd.

Květen:        Doprava kolem nás

                       

Červen:         U moře

                       Těšíme se do školy

                       Těšíme se na prázdniny

                       Rozloučení s předškoláky

Červenec      Už k nám přišly prázdniny

Srpen             Už k nám přišly prázdniny