Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Připravované akce v nejbližších dnech:

Úterý 27. března – jarní slavnost, jen za příznivého počasí, v pondělí upřesníme + vystoupení dětí v rámci jejich kroužku (hudební, taneční, gymnastika)

Středa 28. března – koncert v ZŠ Za mlýnem

Středa 4. dubna – navštívíme Střední zemědělskou školu, zvířátka

Čtvrtek 5. dubna – bude fotografování s panem Gebauerem

Malí muzikanti

V hudebním kroužku "Malí muzikanti" jsou děti nenásilně zapojeny do hry z oblasti hudebního vzdělávání. Seznamují se s ruznými druhy netradičních nástrojů.

Kroužky na školní rok 2017/2018

Plavání   - Středa od 20.9. – 22.11. 2017  (pro děti od 4- 6) cena 620 Kč

                 Čtvrtek   11.1. – 22.3. 2018 (pro děti od 3-6)

 

Plavání pod vedením zkušených lektorů  z plavecké školy Jardy Hýzla na bazéně v Přerově.

 

Gymnastika  ( pro děti od 4 let, cvičí se každé úterý od 3.10.2017)

Základy pohybových dovedností a gymnastiky s Leňou Treňou ( Lenkou Červenou – Bořutovou , mistryní světa a Evropy ve fitness)

 

 

Tanečky  (pro děti od 3 let,  cvičí se každé úterý od 3.10.2017 v 15:00)

Tanečky se zkušenou trenérkou Nikolou Cáhlikovou z taneční školy D2dance. Nikola je studentkou Gymnázia Jana Blahoslava a střední pedagogické školy.

Hudební kroužek (pro děti od 3-6 let), každý pátek

Děti jsou nenásilnou formou zapojeny do hry v oblasti hudebního vzdělání. Kroužek vede paní učitelka Švehlíková.

Materiály se kterými budou děti pracovat: dřevo, kov, plast, textil

 

Co je naším cílem

Naše vize je, aby mateřská škola Sluníčko byla dobrým místem pro děti, aby vše, co se v MŠ děje, vždy naplňovalo přívlastek školy mateřská. Nejdůležitějším cílem naší práce je spokojené a v rámci svých individuálních předpokladů dobře se rozvíjející dítě, úspěšné v kolektivu vrstevníků. Aby děti dosáhly této úrovně, snažíme se je vést způsobem, aby to co samy zvládají, mohly dělat samy. Mají dostatek času na své činnosti a jejich dokončení a přiměřenou podporu. Děti do činností nenutíme a to platí také i u jídla. Za důležité považujeme, aby děti co nejlépe znaly všechny pedagogické pracovnice MŠ a ony aby dobře znaly co nejlépe všechny děti, protože to podporuje jejich jistotu a pocit bezpečí. Samozřejmostí je pro nás partnerský způsob komunikace pedagogů i provozních zaměstnanců s dětmi.  

  • Děti tohoto věku jsou zvídavé i zvědavé, aktivně přistupují  ke všemu, s čím se potkávají a my máme jedinečnou šanci je nabídkou kvalitních činností a aktivit naučit správným a důležitým  životní hodnotám,  postojům, dovednostem a učit je radosti ze života.
  • Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání, rozpracovaného do TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ. Jsou vypracovány do tematických bloků sestavených z témat (podle potřeb a podmínek jednotlivých oddělení). Probíhá formou frontální, skupinové a individuální práce s důrazem na prožitkové učení, pohyb a estetické činnosti.
  • Respektujeme osobnostní a individuální zvláštnosti každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.