Připravované akce v nejbližších dnech:

Úterý 27. března – jarní slavnost, jen za příznivého počasí, v pondělí upřesníme + vystoupení dětí v rámci jejich kroužku (hudební, taneční, gymnastika)

Středa 28. března – koncert v ZŠ Za mlýnem

Středa 4. dubna – navštívíme Střední zemědělskou školu, zvířátka

Čtvrtek 5. dubna – bude fotografování s panem Gebauerem

Malí muzikanti

V hudebním kroužku "Malí muzikanti" jsou děti nenásilně zapojeny do hry z oblasti hudebního vzdělávání. Seznamují se s ruznými druhy netradičních nástrojů.

Kroužky na školní rok 2017/2018

Plavání   - Středa od 20.9. – 22.11. 2017  (pro děti od 4- 6) cena 620 Kč

                 Čtvrtek   11.1. – 22.3. 2018 (pro děti od 3-6)

 

Plavání pod vedením zkušených lektorů  z plavecké školy Jardy Hýzla na bazéně v Přerově.

 

Gymnastika  ( pro děti od 4 let, cvičí se každé úterý od 3.10.2017)

Základy pohybových dovedností a gymnastiky s Leňou Treňou ( Lenkou Červenou – Bořutovou , mistryní světa a Evropy ve fitness)

 

 

Tanečky  (pro děti od 3 let,  cvičí se každé úterý od 3.10.2017 v 15:00)

Tanečky se zkušenou trenérkou Nikolou Cáhlikovou z taneční školy D2dance. Nikola je studentkou Gymnázia Jana Blahoslava a střední pedagogické školy.

Hudební kroužek (pro děti od 3-6 let), každý pátek

Děti jsou nenásilnou formou zapojeny do hry v oblasti hudebního vzdělání. Kroužek vede paní učitelka Švehlíková.

Materiály se kterými budou děti pracovat: dřevo, kov, plast, textil

 

Co je naším cílem

Naše vize je, aby mateřská škola Sluníčko byla dobrým místem pro děti, aby vše, co se v MŠ děje, vždy naplňovalo přívlastek školy mateřská. Nejdůležitějším cílem naší práce je spokojené a v rámci svých individuálních předpokladů dobře se rozvíjející dítě, úspěšné v kolektivu vrstevníků. Aby děti dosáhly této úrovně, snažíme se je vést způsobem, aby to co samy zvládají, mohly dělat samy. Mají dostatek času na své činnosti a jejich dokončení a přiměřenou podporu. Děti do činností nenutíme a to platí také i u jídla. Za důležité považujeme, aby děti co nejlépe znaly všechny pedagogické pracovnice MŠ a ony aby dobře znaly co nejlépe všechny děti, protože to podporuje jejich jistotu a pocit bezpečí. Samozřejmostí je pro nás partnerský způsob komunikace pedagogů i provozních zaměstnanců s dětmi.  

  • Děti tohoto věku jsou zvídavé i zvědavé, aktivně přistupují  ke všemu, s čím se potkávají a my máme jedinečnou šanci je nabídkou kvalitních činností a aktivit naučit správným a důležitým  životní hodnotám,  postojům, dovednostem a učit je radosti ze života.
  • Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání, rozpracovaného do TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ. Jsou vypracovány do tematických bloků sestavených z témat (podle potřeb a podmínek jednotlivých oddělení). Probíhá formou frontální, skupinové a individuální práce s důrazem na prožitkové učení, pohyb a estetické činnosti.
  • Respektujeme osobnostní a individuální zvláštnosti každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.