Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


TVP Medvídci

Integrovaný blok: Už chodím do školky 

Charakteristika: Tento blok je úvodní. Děti se v něm seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády, s učitelkami a ostatními dospělými v MŠ, adaptují se na prostředí, vytvářejí si v kolektivu nová pravidla soužití, učí se odloučit od rodičů. Hovoří o své rodině, sourozencích, všímají si cesty do MŠ, rozlišují prostředí doma od prostředí v MŠ, poznávají co je to domov, atd.

 

 

ZÁŘÍ (Už chodím do školky)

1. Moje značka
2. Kamarádi a pravidla
3. Rozdíl mezi prožitým dnem doma a ve školce

4. Já, moje rodina a třída

 

 

 

Integrovaný blok: Podzimní hrátky

                                        

Charakteristika: Tento blok se zabývá vším, co souvisí s podzimem. Děti mohou poznávat ovoce, zeleninu či polní plodiny, které se právě sklízí nebo bude sklízet v zahradě, sadu i na polích, osvojovat si jejich názvy, poznávat jejich chutě či využití. Sledují a hovoří o typických činnostech člověka v tomto období, příprav na zimu lidí i volně žijících živočichů, pozorování přírody a změn v ní, vnímají pestrobarevnost ročního období, počasí typické pro tento časový úsek. Mohou rozeznávat stromy i keře, poznávat některé stromy podle listů, plodů, pozorovat tvary a barevnost listů atd.

 

 

ŘÍJEN (Podzimní hrátky)

1. Máme rádi zeleninu
2. Košík plný ovoce

3. Změny v přírodě

4. Dráček Mráček

Listopad

1. Listopadání

2. Počasí na podzim

 

 

 

   

 

 

Integrovaný blok: Zima je tu

 

Charakteristika: Tento blok se zaměřuje na prožívání prosincových tradic - pochůzky Mikuláše a čerta, Vánoc. Všechny činnosti směřují k přípravě na tyto svátky, objasnění původu tradice, všímání si způsobů či rozdílů udržování tradic v rodině či světě. Dále mohou děti poznávat zimu jako roční období, sledovat ptáky, starat se o ně, hovořit o zimním spánku zvířat, zimních sportech. S počátkem nového kalendářního roku se mohou děti věnovat časovým údajům (rok, roční období, názvy měsíců, dnů v týdnu, částí dne), či hovořit o ročních obdobích a s nimi souvisejícími projevy počasí a typickými znaky nebo změnami v oblékání. Tento čas je také vhodný na pohádky, můžeme vybírat ty zimní, vánoční, o čertech atd. Zařadit se může tradice vynášení Morany a oslava karnevalu.

 

 

LISTOPAD (Zima je tu)      

                                                  

3. Zvířátka se připravují na zimu - ukládání k zimnímu spánku

4. Za dveřmi je advent - prožívání vánočních tradic

 

 

 

PROSINEC (Zima je tu)

1. Mikuláš – povídáme si o Mikuláši, čertech i andělích, učíme se spoustu nových básniček a písniček, připravujeme vánoční salon
2. Čas Vánoc, čas dárků, čas pro mou rodinu – seznamujeme se s vánočními zvyky a tradicemi, těšíme se na stromeček a dárečky

3. Vánoce jsou tady - vánoční nadílka

 

 

LEDEN (Zima je tu)

1. Tři králové – povídáme si o příchodu Tří králů
2. Zimní sporty - jak se v zimě zabavím

3. Zavrtáme se do peřinek – naše oblíbené pohádky

4. Zimní čas – rozvíjíme aktivní naslouchání: proč je zima, roční období, časové pojmy

 

 

 

 

Integrovaný blok: Už vím, že jsem a ještě něco více

 

Charakteristika: V tomto bloku se děti dozvědí zajímavosti o svém těle, o zaměstnání dospělých, různých řemeslech, o vesmíru, ekologii, také zajímavosti ze světa brouků, hmyzu, zvířat, ptáků, vodních živočichů - mořských, sladkovodních, život u rybníka, moře, o vyhynulých zvířatech a dinosaurech. Může zkoumat a zabývat se otázkami koloběhu vody, co se z čeho vyrábí, vlastnostmi materiálů atd.

 

ÚNOR 

1. Dinosauři - jak to bylo dříve
2. Karneval –
rej masek, tancujeme a hrajeme si na maškarní bál

3. Vesmír - planety, Slunce, Měsíc

4. Naše tělo - chci být zdravý

 

 

BŘEZEN 

 

1. Třídíme odpad – ekologie, čistota kolem nás
2. Roční období –
učíme se rozeznávat roční období 
3. Profese - já umím to a ty zas tohle ( 2 týdenní blok)

4. Dospěláci v práci

 

 

 

 

Integrovaný blok: Když se budí jaro

  

Charakteristika: Tento blok je jarní. Děti sledují změny v přírodě, které přicházejí s oteplením, poznávají charakteristické znaky tohoto ročního období. Pozorují probouzející se hmyz, pučení stromů a keřů, hovoří a seznamují se s jarními tradicemi vítání jara, tradicemi Velikonoc. Děti mohou také pozorovat nebo získávat poznatky ze života hnízdících ptáků a znát názvy některých ptáků. Vyhledávají a poznávají jarní květiny, mláďata domácích zvířat, chystají se na Svátek matek, atd.

 

DUBEN (Když se budí jaro)

1. Velikonoce – povídáme si o tradicích – co se děje na Velikonoce, zdobení perníčků, vajíček, pletení pomlázky
2. Jaro už je tady - znaky jara, příroda, zvířátka

3. Mláďátka – řekneme si, která zvířátka se na jaře rodí, jak se jmenují, kde bydlí, co jí

4. V lese - rozeznávat jehličnaté, listnaté stromy, zvířátka objevující se v lese

 

KVĚTEN (Když se budí jaro)

1. Svátek matek – moje maminka je nejlepší máma na světě

2. Všechno kvete, voní - seznámení s druhy květin, vzhledem, vůní
3. Tvary a barvy
 – umíme nové básničky a písničky o tvarech a barvičkách

4. Jak plyne čas - rozdělení částí dne

 

 

 

Integrovaný blok: Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny

 

 Charakteristika: Letní blok je cestovní. Mnohé děti budou s rodiči cestovat, poznáváme společně celý svět, kontinenty, vyhledáváme v mapě a pojmenováváme okolní státy, všímáme si řečí jiných národů, vyzkoušíme si některé fráze. Můžeme poznávat různé lidské rasy, hovořit o zvláštnostech v životě lidí různých států, poznávat vlajky. Můžeme hovořit o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví, zásadách chování v přírodě, rozdělávaní ohně, povídat si o České republice, o našem městě nebo poznávat rozdíly mezi vesnicí a městem atd.

 

 

ČERVEN (Cestujeme létem světem)

1. Všechny děti světa - poznáváme jiné národy
2. Dopravní prostředky - co jezdí, léta, pluje
3. Poznáváme naše zemi - vlajka, hlavní město

4. Léto je tady - bezpečnost při letních hrách a radovánkách, dovolená