Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Školní rok 2018/2019

Vítáme vás v novém školním roce. Od letošního roku se děti ve třídě Motýlků budou připravovat nenásilnou formou na vstup do základní školy. Navštěvují ji tedy děti zejména ve věku od 5 do 7 let.

Třídní učitelky:  Bc. Nikol Suchánková

                       Karolína Zehnálková

Pasování předškoláků červen 2017

Šťastný nový rok 2017

 Práce Vašich dětí 

Děkujeme rodičům za vzájemnou spolupráci během dílniček i v průběhu školního roku. Přejeme úspěšný a šťastný nový rok 2017 a těšíme se na další společné chvíle s Vašimi dětmi i na Vaši podporu.

  

Veselé Vánoce

 

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok přejí "Motýlci" a paní uč. Kája a Ivona

2015-Christmas-Wishes-For-Kids.jpg (1495×1000)

Vítáme vás v novém školním roce 2016-2017

 

p.uč Danihelová Karla

p.uč.Bednářová Ivona


V letošním školním roce jsme přivítali 6 nových dětí.Naše třída motýlků,má zapsaných 19 dětí(7děvčat ,12 chlapců).V druhém pololetí budeme přibírat další 2 děti. 

I v letošním školním roce chystáme spoustu akcí a zábavy.Čeká nás už tradiční zahradní slavnost,divadla v MŠ,vánoční dílničky,besídky a výlety. Budeme rádi za Vaši spolupráci a pomoc při těchto akcích. Rádi bychom také obnovili "Čtení s maminkou", kdy rodiče podle možností, docházeli do MŠ a četli dětem před odpočinkem.

Od října otevíráme kroužky.Kroužky jsou vedené v odpoledních hodinách(14:00-14:45) a jsou určeny pro všechny děti. 

- Šikovné ručky(výtvarná činnost )

- Zpívánky

- Yoga pro děti

Také zařadíme kroužky s externími učiteli.

- plavání

- fotbálek

- keramika

- tanec

Individuální předškolní příprava probíhá v ranních hodinách po příchodu dítěte do MŠ.Popř.po odpočinku. 

Těšíme se na další rok plný zážitků a legrace.

Dvojjazyčné oddělení pro děti od 3 let

 

Nábor pro školní rok 2014/2015

Z výzkumu vyplývá,že výuka cizího jazyka s pomocí hudby,interaktivních her a pomůcek je

nejpřirozenější a nejefektivnější způsob výuky pro děti.Čím dříve děti začnou,tím rychleji

a lépe jim učení půjde později. Dvojjazyčně vychovávané děti si osvojují druhý jazyk jakoby mimochodem, jsou jazykově pohotovější,tolerantnější k jiným kulturám ,celkově flexibilnější a přizpůsobivější.


Náš výukový program:

  • Probíhá celý v anglickém jazyce-simulujeme bilingvální prostředí v rodině

  • (hovoříme celý den v anglickém jazyce,30-45 min.činností denně vyhrazen na výuku českého jazyka)

  • Opírá se o Rámcový vzdělávací program vydaný MŠMT(pro dobrou návaznost na ZŠ)

  • Sestává se převážně z prvků:integrované výuky,zážitkové pedagogiky,pedagogiky Montessori,enviromentálního vzdělávání a jiných alternativních pedagogických směrů

  • Plně sympatizuje a začleňuje stěžejní body projektů: Zdravá Škola a Dobrá škola