Závěr školního roku

Přehoupli jsme se přes ukončení zimy vhozením Morany do Strhance a je tu konec školního roku.
Dětský den jsme si užili na skákacím hradu a maminkám jsme popřali k jejich svátku besídkou.

Přejeme všem sluníčkové léto.

Masopustní veselí

Protože i nás postihlo období zvýšené nemocnosti, uspořádali jsme karnevalový rej ve dvou termínech. Děti byly nadšené, zatancovali jsme si, zasoutěžili a všichni byli úžasní při promenádě masek. Každé sluníčko přiložilo ruku k dílu při výzdobě celého našeho oddělení.Z fotografií je patrné, že akce byla opět vydařená!!

A už se těšíme na jaro!!!

Vánoční besídka ve Sluníčkách a Tři králové

Každoroční akce s rodiči byla provázena pohodovou, přátelskou atmosférou. Děti se představily se svým vánočním pásmem a společně s rodiči i p. učitelkami Radkou a Yvou si vyráběly keramické stromečky, papírová přáníčka i ozdobné baňky.

A po Novém roce oslava Tří králů!!Tentokrát bez rodičů, ale s plnou parádou!!

Halolloween

Každoroční akce Halooween karneval se opět vydařil. Všechny děti měly úžasné masky, zasoutěžili jsme si, zatancovali a celé dopoledne si užili!!!

Drakiáda!!!