Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením postupejeme následujícím způsobem.

Rodiče byli vyzváni písemně el. poštou k podání přihlášky k zápisu, možnost registrace byla zahájena dne  3.3. 2020 od 18:00 hod.

Přihlášky jsou řádně zaevidovány a jsou v platnosti.

V průběhu dubna, před zápisem, budou zveřejněna kritéria, na základě kterých budou žáci přijati ke studiu na naší základní škole.

 

Organizace zápisu:

Před zápisem rodiče doručí el. poštou rodný list dítěte, nebo rozhodnutí PPP o odkladu školní docházky.

V důsledku mimořádných opatření, proběhne v termínu zápisu pouze formální část. Zápis je vyhlášen na 21 a 22. 4. 2020 a uskuteční se bez fyzické přítomnosti žáků a rodičů.

Po ukončení mimořádných opatření uskutečníme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, proběhne rovněž posouzení školní zralosti dítěte. (motivační část). součástí zápisu.

Při výběru dětí bude škola postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných kritérií, jejíchž součástí bude zhodnocení školní zralosti dítěte.

řed. školy


Organizační opatření k úhradám školného a dopravy

Vážení rodiče,

přinášíme pár informací k úhradě školného po dobu uzavření školy  z důvodu vydání  mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19.

 

Mateřská škola

-          Uzavření mateřské školy bylo zahájeno od 23.3. –  předpoklad do 13.4. 2020. Omezení provozu MŠ proběhlo především z důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí do MŠ, a také na základě  požadavků rodičů na uzavření tak, aby si mohli zažádat o ošetřovné (při neuzavření MŠ toto nelze). Vážíme si všech rodičů, kteří chápou tuto složitou situaci, ví že školné je významnou příjmovou částí školy. Z těchto důvodů  školné nelze vracet. V Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte za rok 2020 bude částka za omezené měsíce uvedena v plné výši, rodiče tedy nepřijdou o možnost si uhrazené školné odečíst z daní.

Není vyloučeno, že pokud by mateřská škola byla uzavřena po celý měsíc duben, vydá ředitelství školy pokyn k úpravě školného, děkujeme za trpělivost a podporu při řešení současné těžké situace.

Doprava

-          Prosíme rodiče žáků, kteří využívají dopravu Sluníčkobusy, aby částku za dopravu za měsíc duben neposílali. Kdo má úhradu za dopravu součástí roční  sumy, bude mu v měsíci září vystaven předpis školného snížený o částku za měsíc duben (příp. květen, červen). Není-li toto možné, budeme řešit individuálně.

 

Zájezd Anglie

-          z důvodu zrušení zájezdu do Anglie, bude rodičům vrácena uhrazená záloha i doplatek v plné výši.

 

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vedení ZŠ a MŠ Sluníčko

 


Přijímací řízení na střední školy, pokyn MŠMTČR

Zpráva ministra školství, poděkování a informace k přijímacímu řízení na střední školy.

ROBERT PLAGA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Praha, 27. března 2020
Č. j.: MSMT-14491/2020-1


Základní odkazy ředitelství školy a MŠMT k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem

Zdravím  všechny rodiče,

snažíme se dávat Vám veškeré informace tak, abyste vše, včetně výuky, mohli řešit online, Je potřeba vysvětlit dětem, že nemají prázdniny, že jde o mimořádnou situaci, kterou je potřeba společně zvládnout. Naši pedagogové se snaží posílat úkoly průběžně v různých podobách tak, aby byly zajímavé a pro rodiče nenáročné na jejich čas. Je logické, že čím jsou děti starší, tím je potřeba především kontroly ze strany rodičů, že si žáci úkoly plní, neboť tito pracují samostatně. Chci tedy požádat rodiče starších žáků, aby žáci kontaktovali své třídní učitele a dohodli si, jak budou úkoly plnit. Je možno i setkat se s pedagogy různou online formou, jsme na to připraveni.

Jinak děkujeme všem rodičům, kteří spolupracují a starším žákům, kteří berou výuku vážně, úkoly si plní, protože ví, že se učí pro sebe. My jsme tady pro Vás každý den, není problém si ve škole cokoli vyzvednout (sešity, učebnice, povzbuzení)

Přeji nám všem hodně zdraví a jak si přejeme - společně to zvládneme.

Ředitelka školy a kol. Sluníčka

Informace Úřadu vlády a dalších ministerstev 


Ošetřovné nově- zpráva MPSV

Zdravím, posílám aktuální rozhodnutí ze dne: 19.3.2020 k problematice ošetřovného pro rodiče dětí a žáků, toto bylo rozšířeno do 13 let věku dítěte. 

Příloha MPSV 19.3. 2020


Uzavření MŠ Sluníčko Přerov a Lipník 23.3.2020

Zdravím rodiče dětí MŠ Sluníčko,

v důsledku vládního vyhlášení nouzového stavu k zamezení šíření nákazy COVID 19, oznamuji, že od pondělí 23.3. 2020, budou uzavřeny Mateřská škola Sluníčko, Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou a Mateřská škola Sluníčko, Bajákova 18., Přerov. Sledujte stránky a e-maily, informace vám budeme dávat průběžně s vývojem situace a vyhlášením vlády ČR, MŠMTČR, MPSV aj.

ošetřovné informace: odkaz

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9%20%C5%A1kolky,%20d%C4%9Btsk%C3%A9%20skupiny%20apod

ředitelka školy


Potvrzení o ošetřovaném dítěte

Zdravím všechny rodiče dětí MŠ Sluníčko,

jsme Vám neustále k dispozici, školka není uzavřená, chtěla bych upřesnit pro rodiče dětí, že pokud je mateřská škola otevřena, nemá rodič nárok na ošetřovné, které bylo vydáno na základě usnesení vlády, toto se týká pouze rodičů žáků základních škol, které byly na příkaz rozhodnutí vlády uzavřeny.

Rodič dětí neuzavřené MŠ má nárok pouze na standardní ošetřovné v případě onemocnění dítěte (OČR), které vystaví lékař.

ředitelka školy - Pospíšilová Věra

řešditelka MŠ Bajákova 18, Přerov- Radmila Švehlíková


Informace MPSV prodloužení ošetřovného.

Zdravím rodiče a přátele Sluníčka,

žádám rodiče, aby nám poslali informaci o tom, kdo bude potřebovat formulář k ošetřovnému za dítě a žáka, po dobu vyhlášení uzavření školy. Jsme schopni daný formulář vygenerovat ze systému (Skola online) a odeslat Vám jej s el. podpisem ředitelky školy. Připojuji informaci o novém rozhodnutí vlády.

Informace MPSV 16.3. 2020

Dále žádám rodiče, aby sledovali, zda jejich dětem chodí úkoly a informace od pedagogů, pokud ne, dejte mi prosím vědět na slunicko@slunicko.cz, sjednám kamžitě nápravu. Děkuji.

ředitelka školy


Informace ředitelky školy k domácímu studiu žáků

Datum: 12.3.2020                                                                              V Lipníku nad Bečvou

 

Č.j. 17/2020

 

Organizační opatření k náhradní výuce žáků ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

 

Vážení rodiče,

Dle pokynu ředitelky školy budou pedagogové každý den k dispozici žákům školy na e-mailu od 8:00hod do 11:30hod., v tuto dobu mohou žáci a rodiče posílat své dotazy pedagogům ohledně průběžně zasílaných úkolů k domácímu studiu. Mimo tuto dobu lze rovněž posílat své dotazy a připomínky, tyto budou zpracovány v průběhu dne a dle důležitosti komunikovány elektronickou poštou. K dispozici je rovněž e-mail ředitelky školy, který není časově omezen.

Žádáme rodiče, aby důsledně sledovali své děti a kontrolovali je, zda si plní pedagogem zadané úkoly.

Žáci 2. stupně se mohou obracet na své pedagogy samostatně opět ve výše uvedenou dobu, zde je opět důležitá zpětná vazba od rodičů. Věříme, že všichni přistoupíme k dané situaci zodpovědně a při návratu do vyučování budeme moci navázat na domácí výuku a pokračovat ve standardním vzdělávání bez větších komplikací.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 

                                                Za ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.­­­­­­­­­­­­­­­­­­__Pospíšilová Věra___________

Vyhlášení vlády 12.3.2020


Lesní pedagožka u Hvězdiček

V úterý 10.3. nás u Hvězdiček navštívila lesní pedagožka Romana, kterou už všichni známe. Připravila si pro děti povídání o zvířátkách, ale hlavně jim přiblížila rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Děti si vyzkoušely, co takový myslivec nebo lesník ke své práci potřebují a co všechno nosí s sebou do lesa. Vyzkoušeli jsme si pomůcku k měření šířky stromů a dalekohledem se děti mohly podívat třeba až na Helfštýn. Všechny děti dostaly od Romany omalovánky s pastelkami a slíbili jsme si, že se určitě za příznivého počasí potkáme i v lese a poznáme lesníka i myslivce.


  1 / 101   následující stránka