Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 28. 6. 2019

Ceník platný od 1. 9. 2018

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 7.-9.5.2019

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2018/2019

Zahájení šk. roku: 3. 9. 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny: 18. 2. - 24. 2. 2019
Velikon. prázdniny: 18. 4. - 19. 4. 2019
Konec šk. roku: 28. 6. 2019 (pátek)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 2. 9. 2019Volba školské rady

Čerpá škola finanční prostředky z EU?

Sluníčko samozřejmě usiluje o rozvoj financovaný také z prostředků EU. Snažíme se získávat peníze z různých dotačních titulů vypisovaných krajem a ministerstvem. Samozřejmě je nutno dodat, že se střídavými úspěchy.

Projektová činnost byla zahájena již v roce 1998 a probíhá úspěšně dosud.

Aktuálně čerpáme prostředky na komunitní projekty partnerství Comenius a od ledna 2011 - 2019 čerpáme peníze z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Název projektu: "Rozvoj přírodních věd ve Sluníčku"). Z programu byly financovány odborné laboatoře a jejich vybavení (laboratoř přírodních věd a laboratoř ICT) a také školení pedagogů a nové pomůcky.

Následné projekty se týkají především rozvoje pedagogů v oblasti vzdělanosti a kompetencí při výuce odborných předmětů a zájmové činnosti.

Projekty 2015/16

 PROJEKT SHADOWING A NAVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI

Název projektu:        Shadowing a navyšování jazykové gramotnosti

Aktivity projektu, přínos projektu:

 

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

 

Z ESF škola už v minulosti čerpala peníze na projekt "Vybudování a rozvoj druhého stupně ZŠ".

Všechny granty prošly vždy řádnou kontrolou nadřízených orgánů a byly vždy řádně vyúčtovány.