Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 28. 6. 2019

Ceník platný od 1. 9. 2018

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 7.-9.5.2019

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2018/2019

Zahájení šk. roku: 3. 9. 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny: 18. 2. - 24. 2. 2019
Velikon. prázdniny: 18. 4. - 19. 4. 2019
Konec šk. roku: 28. 6. 2019 (pátek)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 2. 9. 2019Volba školské rady

Jak je škola zaměřená?

ZŠ a MŠ Sluníčko je zaměřená jazykově. Žáci se s angličtinou seznamují už v MŠ a na ZŠ je angličtina posílena ve všech ročnících. Povinná je již v 1. třídě. Od školního roku 2010/11 zavádíme výuku i nejazykových předmětů v angličtině (využíváme metodu CLIL. Od šk. roku 2010/11 se určitě angličtina objeví v naukových předmětech na obou stupních ZŠ).

Na 2. stupni ZŠ od 7. třídy mají žáci možnost rozvíjet své komunikační dovednosti v konverzaci se zahraničním učitelem vždy na začátku školního roku, kdy probíhá týdenní kurz Talk, Talk.

Druhým vyučovaným cizím jazykem je francouzštin nebo němčina, kdy žáci mohou tento jazyk volitelně studovat už od 3. třídy. (formou kroužku). Na 2. stupni je pak povinná v 8. a 9. třídě.

Našim usilím je, aby žáci dosáhli úrovně alespoň B1 a odcházeli ze školy s cambridžským certifikátem PET. (viz. odkaz na stránkách British Council)