Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 28. 6. 2019

Ceník platný od 1. 9. 2018

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 7.-9.5.2019

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2018/2019

Zahájení šk. roku: 3. 9. 2018 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. - 2. 1. 2019
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny: 18. 2. - 24. 2. 2019
Velikon. prázdniny: 18. 4. - 19. 4. 2019
Konec šk. roku: 28. 6. 2019 (pátek)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 2. 9. 2019Volba školské rady

Má škola žáky s individuálními vzdělávacími potřebami?

Ano. Máme žáky s poruchami učení a poruchami pozornosti, máme také žáky v určitých oblastech talentované. Všichni takoví žáci potřebují individuální přístup. Učitelé spolu s výchovnou poradkyní aktivně hledají příznaky případných poruch a konzultují postupy nápravy s rodiči. Úzce spolupracujeme s psychologicko-pedagogickými poradnami v Olomouckém kraji. Žáci s individuálními potřebami mají sestaven individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou přesně definovány postupy práce s tímto žákem a způsoby jeho hodnocení a termíny doučování.

Spolupráce s rodiči takovýchto žáků (ať s poruchou nebo nadaných) je vždy velice úzká.