Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 31.10. - 1.11. 2019

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Má škola žáky s individuálními vzdělávacími potřebami?

Ano. Máme žáky s poruchami učení a poruchami pozornosti, máme také žáky v určitých oblastech talentované. Všichni takoví žáci potřebují individuální přístup. Učitelé spolu s výchovnou poradkyní aktivně hledají příznaky případných poruch a konzultují postupy nápravy s rodiči. Úzce spolupracujeme s psychologicko-pedagogickými poradnami v Olomouckém kraji. Žáci s individuálními potřebami mají sestaven individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou přesně definovány postupy práce s tímto žákem a způsoby jeho hodnocení a termíny doučování.

Spolupráce s rodiči takovýchto žáků (ať s poruchou nebo nadaných) je vždy velice úzká.