Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter č. 3

Rozšíření MŠ - Výběrové řízení

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do MŠ 9.-11.5.2017

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2017/2018

Zahájení šk. roku: 4. 9. 2017 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2018
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2018 (středa)
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018 (pátek)
Jarní prázdniny: 12. 2. - 18. 2. 2018
Velikon. prázdniny: 29. 3. a 30. 3. 2018
Konec šk. roku: 29. 6. 2018 (pátek)
Zahájení šk. roku 2018/2019: 3. 9. 2018Volba školské rady

Stanovy KRPS, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi KRPS, z.s.

Zveme všechny aktivní rodiče dětí ze ZŠ i MŠ Sluníčko na členskou schůzi pro nadcházející školní rok 2017 / 2018

Kdy: středa 11. 10.  2017 v 16.00

Kde: Restaurace Fantasy Lipník nad Bečvou (naproti školy)

Na programu bude projednání akcí pro tento školní rok.

Zápis ze chůze KRPS, z.s. ze dne 6. 9. 2017

 

1. Přivítání a úvod

2. Prezence přítomných členů KRPS, z.s

3. Zřízení účtu spolku u České pošty, podrobnosti zjistí paní Bc. Ladislava Bezděková

4. Zajištění úředního razítka spolku a ozdobného razítka spolku (Stejskalová, Bezděková)

5. Stanovení data konání členské schůze spolku na středu 11. 10. 2017 v 16:00,  místo bude upřesněno a dle platných stanov spolku bude datum a místo konání schůze uveřejněno na školním webu. (Němčáková)

6. Návrh na stanovení ročního příspěvku rodičů do KRPS na 150,- na jedno dítě a školní rok. Výběr během měsíce října jednotlivými třídními učiteli.

7. KRPS, z.s. zajistí ve školním roce 2017/2018 chod těchto kroužků při ZŠ Sluníčko:

 

- kroužek keramiky a tvořivá dílna, paní Bezděková osloví paní Odstrčilovou ohledně vedení a případně se bude i sama na chodu kroužku podílet

- počítače - vedení zajistí vychovatelky ZŠ

- taneční kroužek - vedení slečna Kročilová

- kroužek ping-pongu

         Dny a časový rozvrh kroužků bude upřesněn po konzultaci s vychovatelkami ZŠ, tak, aby kroužky začaly probíhat od 1.10.2017.

8. Paní Kristina Zbružová zajistí smlouvy o provedení práce pro jednotlivé vedoucí kroužků.

9. Návrh na stanovení odměny pro vedoucí jednotlivých kroužků na 100,-/hodinu.

10. KRPS zajistí předvánoční zájezd žáku a rodičů do Vídně, předběžné datum konání 20.12.2017. podrobnosti paní Ing. Mgr. Němčáková.

11. Podnět na akci „Vánoční vánočky“

12. Stánek KRPS na vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou a prodej výrobků žáků i rodičů MŠ a ZŠ Sluníčko, které budou vyrobeny v průběhu podzimu. Podrobnosti zjistí MUDr. Stejskalová.

13. Paní Bc. Ladislava Bezděková napíše článek o činnosti a aktivitách spolku do Lipenských listů.

14. Stanovy spolku a zápis ze schůze bude zaslán všem zúčastněným elektronicky a následně bude vložen i stránky školy. (Němčáková, Stejskalová)

 

Za Klub rodičů a přátel Sluníčka MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

Zápis ze schůze PDF

Vzpomínáme a těšíme se zase příště.

Vždy je to smutné, když musíme balit a opustit chatu, kterou si užíváme již 17 let. Někteří zde jezdí již od školky a nám se bude příští rok po nich určitě stýskat. Jde o naše deváťáky. Děkujeme jim za pomoc při organizaci závěrečné diskotéky a rovněž za slušné a odpovědné chování po celou dobu pobytu. Samozřejmě nebyli sami, co nás mile překvapili. Gratulujeme všem vítězům v lyžování i snowboardingu.  Poděkování patří rovněž rodičům a pedagogům, kteří se postarali o pohodu, výuku lyžování a bezpečnost všech účastníků.

Skutečnost, že se pobyt na horách vydařil, nám dokazují fotky, které přidáváme.

PV

Pozdrav z hor 2017

Vážení rodiče a spolužáci posíláme Vám zasněžený pozdrav z hor. Zase jsme si to pěkně užili.

Stanovy KRPS

Vážení rodiče,

dne 7.12. 2016 se na společné schůzce zástupců rodičů a zřizovatele škoély rozhodlo, že se zaregistruje KRPS jako dobrovolná organizace (zapsaný spolek), která bude úzce spolupracovat na kulturních a jiných akcích při ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. Dále se bude podílet na rozvoji této školy ve prospěch docházejících dětí do MŠ a ZŠ. Prosím o přečtení Stanov, podle kterých bude spolek fungovat. Organizace je otevřená všem aktivním rodičům, kteří se budou chtít na činnosti spolku podílet. Těšíme se na spolupráci. Své podněty a připomínky ke stanovám můžete zasílat na e-mail GNemcakova@seznam.cz, a to do 20.12.2016.

Stanovy KRPS z.s.