Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Konec školního roku ve Sluníčku

Již o den dříve – tedy ve čtvrtek 28.6. 2019 proběhlo slavnostní ukončení školního roku v našem Sluníčku. V pátek měli školáci ředitelské volno z důvodu zahájení stavebních úprav na druhém stupni ZŠ.

Konec školního roku je nejen časem těšení se na prázdniny, ale i časem změn a konců či začátků nových etap v životě našich dětí i dospělých. Celý ceremoniál moderovala naše paní ředitelka. Začali jsme od těch nejmenších mocně jsme tleskali  povzbuzovali naše předškoláčky, kteří míří do první třídy. Poté nastoupili naši deváťáci, kteří se s námi loučili. Navlékli si taláry a z rukou paní ředitelky si přebrali upomínkové předměty a pak už symbolicky odhodili svůj klobouk v dál a vykročili do velikého světa.

Rozloučení a poděkování z rukou paní ředitelky se dostalo i nám pedagogům a zaměstnancům naší ZŠ a MŠ Sluníčko – dostali jsme medaili se smajlíkem. Loučili jsme se taktéž s naší paní učitelkou Gabrielou Němčákovou, která odchází. Děkujeme za vše dobré a budeme se těšit na spolupráci alespoň v našem klubu rodičů (KRPS).

Přejeme všem lidem dobré vůle krásné léto a budeme se těšit na shledanou na začátku nového školního roku 2019/2020.

Výroba keramických výrobků na Vánoční jarmark

Srdečně zveme rodiče ke společnému tvoření výrobků z keramiky, které budeme následně prodávat 14. 12. na Vánočním jarmarku ve stánku KRPS, z.s. na náměstí v Lipníku.

1. setkání se uskuteční ve středu 7. 11. od 16.00 v keramické dílně na 1. stupni ZŠ

2. setkání pak za čtrnáct dní opět ve středu 21. 11. také od 16.00

Další setkání KRPS, z. s. 3.10. od 16.00 v restauraci Fantasy

První setkání rodičů a přátel Sluníčka v novém školním roce

První setkání KRPS, z.s. ve školním roce 2018 / 2019 se uskuteční

ve středu 12. září 2018 od 16.00 v Restauraci Fantasy.

Těšíme se na Vás...

Poděkování příznivcům KRPS, z.s. za spolupráci ve školním roce 2017 / 2018

Vážení a milí rodiče, pedagogové a všichni přátelé Sluníčka,

ráda bych vám všem za Klub rodičů poděkovala za vaši přízeň a zejména pomoc v již téměř uplynulém školním roce. Myslím, že naše činnost měla a má smysl a zvláště finanční prostředky, které se nám s vaší pomocí daří získávat umožňují přispět dětem na různé aktivity, činnosti i školní vybavení.

Ve školním roce 2017/2018 jsme se jako KRPS tradičně podíleli na uspořádání podzimní zahradní slavnosti, nově jsme měli stánek na Vánočním jarmarku ve městě. Pomohli jsme letos v březnu uspořádat ples k výročí založení naší školy a v květnu proběhl i Den otevřených dveří ve Sluníčku. Momentálně poslední akcí v tomto školním roce byl ve středu 20.6.2018 Sportovní den na stadióně.

Rovněž se nám podařilo získat pro naše projekty grantovou podporu z města Lipník nad Bečvou, takže proběhla přehlídka dravých ptáku a částečně byly tyto prostředky použity i na Den otevřených dveří. A v prosinci 2018 bude ještě uspořádán adventní výlet do Krakova, rovněž za grantové podpory města.

Z vydělaných peněz a vybraných příspěvků jsme všem členům KRPS ( letos jich bylo 43) přispěli částkou 100,- na zájezd do divadla anebo na školní výlet. Na druhý stupeň byl zakoupen velký stolní fotbal do družiny. Na sportovním dnu jsme se postarali o občerstvení a z prostředků KRPS byly zakoupeny medaile, o které děti soutěžily.

Všem bych chtěla popřát krásné prázdniny a ještě jednou poděkovat za jakoukoliv podporu, které se nám z vašich řad dostalo. Dveře našeho klubu jsou otevřené pro všechny, a proto budu moc ráda, když se naše řady v září rozšíří. Věřte, již teď na nás čeká spousta práce a každá pomocná ruka i nový nápad je vítán.

Za KRPS Lenka Stejskalová, předsedkyně

Přípravná schůzka oslav 25. výročí

Setkání KRPS, z.s. se uskuteční ve středu 7. března od 15.30 v suterénu školy. Budeme se těšit.

Další setkání KRPS, z.s.

Další setkání je naplánováno na středu 7. února 2018 od 16.00 v suterénu 1. stupně ZŠ. 

Zápisy z jednání KRPS, z.s.

Zápisy z jednání KRPS, z.s. jsou k nahlédnutí u asistentky ředitelky školy.

První setkání KRPS, z.s. v novém roce 2018

Děkujeme všem za spolupráci v prvním pololetí školního roku 2017 / 2018 a zveme na první setkání KRPS, z.s., které se uskuteční ve středu 10. 1. 2018 od 16.00 v suterénu budovy prvního stupně - v "cookingu".

Organizační schůzka KRPS, z.s. k Jarmarku

Srdečně zveme na schůzku ve středu 6. 12. od 16.00 v suterénu školy, na programu organizace prodeje na vánočním jarmarku 15. 12. 2017.

Informace o členství v KRPS, z.s.

Vážení rodiče žáků dětí Základní školy Sluníčko s.r.o. v Lipníku nad Bečvou,

obracíme se na Vás s informací o činnosti nově vzniklého Klubu Rodičů a Přátel Sluníčka jako zapsaného spolku – ve zkratce KRPS, z.s. Nabízíme vám a zejména vašim dětem členství v klubu, které vás opravňuje k jednání ve prospěch tohoto spolku, jehož hlavním cílem je získávání finančních prostředků pro další aktivity spojené s kvalitní výukou na naší škole. Z prostředků získaných spolkem KRPS, z.s. bude žákům přihlášených rodičů přispíváno na školní výlety, exkurze, na nákup nadstandardních pomůcek a další. Pro získání finančních prostředků bude KRPS, z.s. konat nejrůznější kroky – podání žádostí o grant nebo například hned v prosinci budeme mít prodejní stánek na Vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou, kde budeme prodávat výrobky dětí, popřípadě i Vaše, pokud něco pomůžete i dětem doma vyrobit. Prodávat budeme i drobné občerstvení. Na ustanovující schůzi ze dne 11. 10. 2017 bylo také přítomnými členy výboru odsouhlaseno vybírání členského příspěvku ve výší 150,- na žáka za školní rok 2017/2018.

Členství ve spolku je dobrovolné, ale věříme, že se Vám příspěvek během školního roku vrátí. Platbu prosím proveďte hotově svému třídnímu učiteli, popřípadě v kanceláři školy nejlépe do konce listopadu 2017 spolu s odevzdáním vyplněné přihlášky. Příspěvky se platí za každé dítě ze ZŠ, tedy za každého sourozence zvlášť, příspěvek se nevybírá a členství v klubu se nevztahuje na děti z MŠ.

Velice Vám děkujeme za projevenou podporu a těšíme se na společně připravované akce.

        Za KRPS, z.s. předsedkyně MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

Kontaktní údaje KRPS, z.s.

Datum zápisu 7. 6. 2017
Obchodní firma

Klub rodičů a přátel Sluníčka, z.s.

Sídlo Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou 751 31
IČO

06117007

Právní forma
Spolek
Spisová značka 15879 L, Krajský soud v Ostravě

Další setkání KRPS

Další setkání KRPS, z.s. proběhne ve středu 8. 11. 2017 od 16.00 v budově školy - na programu je domluva prodeje a výroba předmětů pro vánoční jarmark v Lipníku nad Bečvou  15. 12., kde bude mít KRPS, z.s. stánek.

Při setkání proběhne i keramická dílna s povídáním o metodách výuky polytechniky na druhém stupni ZŠ. Setkání bude v suterénu hlavní budovy - keramická dílna.

Zápis ze setkání 11. 10.

Zápis z jednání KRPS, z.s. ze dne 11. 10. 2017

Přítomni: viz prezenční listina

Body jednání:

1)      Volba předsedy, místopředsedy:  Předsedou navržena a jednohlasně zvolena paní Lenka Stejskalová, místopředsedou jednohlasně zvolena.  Místopředsedou navržena paní Gabriela Němčáková, jednohlasně zvolena.  Zvolená volbu přijímá.

2)      Volba pokladníka – administrátora: Navržena paní Kristina Zbružová, jednohlasně zvolena. Volbu přijímá.

3)      Zřízení účtu – u České pošty, zařídí paní Bezděková.

4)      Zřízení živnostenského oprávnění – zařídí paní Stejskalová, zajistit vhodné živnosti volné, dále zjistit i nadace, koncese na alkohol, vázaná živnost – hostinská činnost, garant Němčáková.

5)      Razítka obchodní – obchodní název, adresa, IČ, zařídí Němčáková

6)      Razítko příležitostní – s logem, zařídí Němčáková

7)      Umístění stánku na Vánočním jarmarku – odsouhlaseno, podání žádosti

Nápady na výrobky: svařák, popcorn, vánočky 

Napsat papíry – alkohol do 18let, oficiální papíry, alergeny – i na vánočku

Bude upřesněno

8)      Přednášky pro rodiče – 1. stupeň: logopedka, 2. stupeň – zavedení

9)      Odsouhlasení členského příspěvku – ve výši 150,-, vybírání třídním učitelem a veden jmenný seznam

10)  Vídeň – rozdat na schůzkách, nabídnout dětem i rodičům z celé školy.

11)  Možnost jet do divadla 3. 11. na představení Sluha dvou pánů do Olomouce s druhým stupněm.

12)  Kroužky – zastřešeno KRPS, finanční příspěvky a placení dořešit s vedením školy.

13)  Dotazník nápadů pro zlepšení vzdělávání – podněty a otázky zasílat na e-mail předsedkyně, paní Stejskalové.

14)  Článek do Lipenských listů, připraveno k odevzdání v měsíci říjnu, dodat fotografii, článek odevzdá paní Bezděková.

15)  Další setkání KRPS, z.s. ve středu 8. 11. 2017 od 16.00.

 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 11. 10. 2017                                Předseda MUDr. Lenka Stejskalová

Stanovy KRPS, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi KRPS, z.s.

Zveme všechny aktivní rodiče dětí ze ZŠ i MŠ Sluníčko na členskou schůzi pro nadcházející školní rok 2017 / 2018

Kdy: středa 11. 10.  2017 v 16.00

Kde: Restaurace Fantasy Lipník nad Bečvou (naproti školy)

Na programu bude projednání akcí pro tento školní rok.

Zápis ze chůze KRPS, z.s. ze dne 6. 9. 2017

 

1. Přivítání a úvod

2. Prezence přítomných členů KRPS, z.s

3. Zřízení účtu spolku u České pošty, podrobnosti zjistí paní Bc. Ladislava Bezděková

4. Zajištění úředního razítka spolku a ozdobného razítka spolku (Stejskalová, Bezděková)

5. Stanovení data konání členské schůze spolku na středu 11. 10. 2017 v 16:00,  místo bude upřesněno a dle platných stanov spolku bude datum a místo konání schůze uveřejněno na školním webu. (Němčáková)

6. Návrh na stanovení ročního příspěvku rodičů do KRPS na 150,- na jedno dítě a školní rok. Výběr během měsíce října jednotlivými třídními učiteli.

7. KRPS, z.s. zajistí ve školním roce 2017/2018 chod těchto kroužků při ZŠ Sluníčko:

 

- kroužek keramiky a tvořivá dílna, paní Bezděková osloví paní Odstrčilovou ohledně vedení a případně se bude i sama na chodu kroužku podílet

- počítače - vedení zajistí vychovatelky ZŠ

- taneční kroužek - vedení slečna Kročilová

- kroužek ping-pongu

         Dny a časový rozvrh kroužků bude upřesněn po konzultaci s vychovatelkami ZŠ, tak, aby kroužky začaly probíhat od 1.10.2017.

8. Paní Kristina Zbružová zajistí smlouvy o provedení práce pro jednotlivé vedoucí kroužků.

9. Návrh na stanovení odměny pro vedoucí jednotlivých kroužků na 100,-/hodinu.

10. KRPS zajistí předvánoční zájezd žáku a rodičů do Vídně, předběžné datum konání 20.12.2017. podrobnosti paní Ing. Mgr. Němčáková.

11. Podnět na akci „Vánoční vánočky“

12. Stánek KRPS na vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou a prodej výrobků žáků i rodičů MŠ a ZŠ Sluníčko, které budou vyrobeny v průběhu podzimu. Podrobnosti zjistí MUDr. Stejskalová.

13. Paní Bc. Ladislava Bezděková napíše článek o činnosti a aktivitách spolku do Lipenských listů.

14. Stanovy spolku a zápis ze schůze bude zaslán všem zúčastněným elektronicky a následně bude vložen i stránky školy. (Němčáková, Stejskalová)

 

Za Klub rodičů a přátel Sluníčka MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

Zápis ze schůze PDF

Vzpomínáme a těšíme se zase příště.

Vždy je to smutné, když musíme balit a opustit chatu, kterou si užíváme již 17 let. Někteří zde jezdí již od školky a nám se bude příští rok po nich určitě stýskat. Jde o naše deváťáky. Děkujeme jim za pomoc při organizaci závěrečné diskotéky a rovněž za slušné a odpovědné chování po celou dobu pobytu. Samozřejmě nebyli sami, co nás mile překvapili. Gratulujeme všem vítězům v lyžování i snowboardingu.  Poděkování patří rovněž rodičům a pedagogům, kteří se postarali o pohodu, výuku lyžování a bezpečnost všech účastníků.

Skutečnost, že se pobyt na horách vydařil, nám dokazují fotky, které přidáváme.

PV

Pozdrav z hor 2017

Vážení rodiče a spolužáci posíláme Vám zasněžený pozdrav z hor. Zase jsme si to pěkně užili.

Stanovy KRPS

Vážení rodiče,

dne 7.12. 2016 se na společné schůzce zástupců rodičů a zřizovatele škoély rozhodlo, že se zaregistruje KRPS jako dobrovolná organizace (zapsaný spolek), která bude úzce spolupracovat na kulturních a jiných akcích při ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. Dále se bude podílet na rozvoji této školy ve prospěch docházejících dětí do MŠ a ZŠ. Prosím o přečtení Stanov, podle kterých bude spolek fungovat. Organizace je otevřená všem aktivním rodičům, kteří se budou chtít na činnosti spolku podílet. Těšíme se na spolupráci. Své podněty a připomínky ke stanovám můžete zasílat na e-mail GNemcakova@seznam.cz, a to do 20.12.2016.

Stanovy KRPS z.s.