Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Ředitelské volno 31.10. - 1.11. 2019

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Návštěva knihovny spojená s výstavou v Domečku

Ve čtvrtek 10. října se páťáci letos poprvé vydali do knihovny na besedu o životě a díle J. A. Komenského, o kterém jsme se právě učili ve vlastivědě. S paní knihovnicí jsme si zopakovali učivo a zároveň doplnili naše znalosti o další zajímavosti s možností vypůjčit si publikace o našem učiteli národů. V následující knihovnické lekci jsme si zopakovali vyhledávání knih v online katalogu a potom jsme ještě navštívili právě probíhající výstavu v Domečku o učiteli, básníku a domobranci Bartoši Vlčkovi, po němž je pojmenovaná ulice v Lipníku n. B..JJ


Zahradní slavnost ve Sluníčku

V pátek 27. září odpoledne jsme se opět všichni sešli na tradiční Zahradní slavnosti, která se konala na dvoře školy. Paní učitelky s dětmi krásně vyzdobily areál podzimními dekoracemi z vyučování výtvarné a pracovní výchovy a zaplnily stoly dobrotami, které doma připravili žáčci většinou s pomocí maminek a babiček. K tomu nám vyhrávala reprodukovaná hudba podle výběru učitelů 2. stupně. Bylo to velmi vydařené a milé setkání! Moc děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu, hlavně také Klubu rodičů při naší škole za zajištění občerstvení! JJ


Škola v přírodě 2019

Letošní škola v přírodě se konala od 9. do 13. září na hotelu Rejvíz v Jeseníkách a moc se nám vydařila. Nejen že nás provázelo pěkné počasí, ale i děti byly bezvadné, a tak jsme si mohli krásnou přírodu a pobyt na čerstvém vzduchu užít dosyta. Kromě pondělní vycházky k Lurdské jeskyni, úterní soutěže ve smíšených družstvech v areálu zahrady hotelu, přehazované a středečního výšlapu na rozhlednu Zlatý chlum a Čertovy kameny uspořádali ještě páťáci stezku odvahy, kde si připravili pro ostatní strašidelné masky a trasu s plněním úkolů. Ve čtvrtek jsme vyrazili společně s třeťáky a čtvrťáky na další túru do Zlatorudných mlýnů a do Hornického muzea a večer nás čekala bezvadná diskotéka. V pátek už nastalo balení a úklid pokojů (získali jsme dokonce 2. a 3. místo v úklidu!), ale přesto jsme si našli čas, abychom se ještě podívali k Velkému mechovému jezírku. Navíc jsme si letos mohli užít nového krytého bazénu, který každá třída navštívila dokonce 2x. Bylo to super! JJ


Závěr roku + loučení se Štěpou

Letošní závěr školního roku byl docela smutný - loučil se s námi totiž náš spolužák Štěpa, který odchází na školu v místě svého bydliště. Na rozloučenou nám přinesl výborný dort s malinami, na kterém jsme si náramně pochutnali, a ještě jsme si připili na zdraví Matesovým dětským šampáněm. Štěpo, děkujeme a dík patří i skupince kluků, kteří nám nazdobili tabuli na konec roku. Krásné prázdniny!!! JJ


Cyklovýlet do Jezernice a Slavíče

V pátek 21. června vyrazili čtvrťáci pod vedením pana Čočka (tatínek od Lukáše) a za doprovodu maminky holek Sobkových a Kájiny babičky na tradiční cyklistický výlet. Nejprve jsme jeli Venedikem do Jezernice, kde jsme si dali svačinku, nakoupili si v obchůdku a navštívili místní hasičskou zbrojnici. Pak jsme se vydali podél Jezernických viaduktů do Slavíče a projeli si starý železniční tunel tzv. Severní dráhy císaře Ferdinanda z roku 1848. Dále jsme pokračovali přes Familie zpátky do Jezernice - vydováděli se na dětském hřišti a ještě si natrhali třešně na zahradě pana Viky. Na zpáteční cestě do Lipníka jsme se stavili na náměstí a osvěžili se zmrzlinou, na kterou nás pozval náš průvodce pan Čoček. Výlet se nám moc vydařil, za což mockrát děkujeme především panu Čočkovi a také ostatnímu doprovodu za příjemně strávený den! JJ


Školní výlet + spaní ve škole

Čtvrtek 13. června byl pro čtvrťáky bezvadný den. Nejen že jsme jeli spolu s ostatními žáky 1. stupně naší školy na výlet - navštívili jsme  jeskyni Šipka, Muzeum Z. Buriana, Štramberskou Trúbu, rozhlednu Bílá hora a Technické muzeum Tatra Kopřivnice, ale také jsme po příjezdu do Lipníka nešli domů jako obvykle a společně s prváky jsme strávili zbytek dne a noc ve škole. Nejprve jsme se po parném dni osvěžili na zahradě příjemnou sprchou a zmrzlinou od Adriančiny maminky, pak jsme se vypravili na pizzu do nedaleké restaurace. Moc jsme se těšili na spaní ve stanech, přicházející bouřka nám však plány překazila, proto jsme po zhlédnutí filmu zalehli do spacáků ve třídách. Další den jsme si vyrazili koupit jídlo na snídani a taky se trošku učili. Potom jsme se přece jen těšili domů dospat se ve svých postýlkách. Moc děkujeme maminkám za všechny dobrůtky, kterými nám pobyt ve škole velmi zpříjemnily! JJ


Divadelní představení ve 4. třídě

Ve čtvrtek 6. června odpoledne předvedli čtvrťáci  svým rodičům dramatizaci dvou pověstí z dob minulých, o kterých se učili v hodinách vlastivědy - Dívčí válku a Mistra Jana Husa. Své herecké umění si již předem vyzkoušeli na představeních pro spolužáky 1. stupně a byli rádi, že se pověsti v jejich provedení líbily. Velké poděkování patří všem rodičům i prarodičům, kteří se zapojili do výroby kostýmů i některých rekvizit. JJ


Mistryně ČR ve 3. a 4. třídě

V naší škole máme moc šikovná děvčata tančící ve skupině Greatčata při SVČ v Lipníku n. B. - dvojčata Natálku a Nikolku ze 4. třídy a Natálku s Adélkou ze 3. třídy (ještě s nimi tančí i Karolínka, ale ta se zrovna vracela z Holandska a místrovství se bohužel nezúčastnila) - a zrovna těm se v sobotu 25. 5. podařilo získat v Praze v soutěži Czech Dance Tour se skladbou V zahradě 1. místo!
Czech Dance Tour je taneční soutěž všech věkových kategorii a různých tanečních stylů. Holky musely absolvovat nejprve základní regionální kolo, které se konalo 14. 4. 2019 v Havířově (zde získaly 1. místo).
Dále následoval postup na Mistrovství Moravy, které proběhlo 5. 5. 2019 v Prostějově (tady se umístily na 2. místě). Tímto se kvalifikovaly na Mistrovství ČR v Praze, které se konalo dne 25. 5. 2019 ve Sportovní hale Slávia.
Bylo zde přihlášeno 10 nejlepších skupin z celé ČR. Po základním finálovém kole porota vybrala nejlepších 5 skupin a tyto pak musely tančit znovu.
I přes velmi silnou a kvalitní konkurenci se jim pak podařilo vybojovat  zlatou medaili v dětské kategorii (8-12 let) v disciplíně hobby disko.
Srdečně gratulujeme! JJ

Návštěva kostela svatého Jakuba v Lipníku

V pondělí a v úterý navštívili žáci 1., 2. a 4. třídy kostel svatého Jakuba v Lipníku. Prohlídku nám umožnila paní učitelka Němčáková. Kostel byl pěkně vyzdoben v rámci prohlídky Noci kostelů. Děti bedlivě naslouchaly zasvěcenému výkladu a měly také zajímavé dotazy.
Děkujeme za nevšední zážitek. M.R.


Barevná pastelka

Ve čtvrtek 16. května navštívili čtvrťáci výstavu prací výtvarné soutěže Barevná pastelka, která se každoročně koná na ZŠ Hranická. Tématem letošního ročníku bylo Naše město a okolí a i když z naší třídy nikdo nevyhrál, přesto jsme rádi obdivovali nápadité výkresy všech soutěžících. JJ


  1 / 31   následující stránka