Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou


Ředitelské volno

Školní noviny č.2

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Třídní vzdělávací program

Integrovaný blok: Už chodím do školky

Charakteristika:

                        Tento blok je úvodní. Děti se v něm seznamují s prostředím MŠ, s novými kamarády, s učitelkami a ostatními dospělými v MŠ, adaptují se na prostředí, vytvářejí si v kolektivu nová pravidla soužití, učí se odloučit od rodičů. Hovoří o své rodině, sourozencích, všímají si cesty do MŠ, rozlišují prostředí doma od prostředí v MŠ, poznávají co je to domov, atd.

Září:               My jsme hvězdičky

                      Já mám nové kamarády

                                             

Integrovaný blok: Podzimní hrátky

Charakteristika:

                         Tento blok se zabývá vším, co souvisí s podzimem. Děti mohou poznávat ovoce, zeleninu či polní plodiny, které se právě sklízí nebo bude sklízet v zahradě, sadu i na polích, mohou si osvojovat jejich názvy, poznávat jejich chutě či využití. Sledují a hovoří o typických činnostech člověka v tomto období, přípravě na zimu lidí i volně žijících živočichů, pozorují přírodu a změny v ní, vnímají pestrobarevnost ročního období, počasí typické pro tento časový úsek. Mohou rozeznávat stromy i keře, poznávat některé stromy podle listů, plodů, pozorovat tvary a barevnost listů atd.

Září:               Stromy v lese a jejich plody

                       Zahradní slavnost

Říjen:             Podzimní zahrádka

                       Co se děje na poli

                       Není drak jako drak

                       Já a počasí

Listopad:       Můj denní režim

                       V lese 

                       Ježek a kamarádi

                       

                        

Integrovaný blok: Zima je tu

Charakteristika:

                          Tento blok se zaměřuje na prožívání prosincových tradic - pochůzky Mikuláše a čerta, Vánoc. Všechny činnosti směřují k přípravě na tyto svátky, objasnění původu tradice, všímání si způsobů či rozdílů udržování tradic v rodině či světě. Dále mohou děti poznávat zimu jako roční období, sledovat ptáky, starat se o ně, hovořit o zimním spánku zvířat, zimních sportech . S počátkem nového kalendářního roku se mohou děti věnovat časovým údajům (rok, roční období, názvy měsíců, dnů v týdnu, částí dne)  či hovořit o ročních obdobích a s nimi souvisejícími projevy počasí a typickými znaky nebo změnami v oblékání. Tento čas je také vhodný na pohádky, můžeme vybírat ty zimní, vánoční, o čertech atd. Zařadit se může tradice vynášení Morany a oslava karnevalu.

Listopad:      Perníková chaloupka

Prosinec:      Mikuláš

                     Vánoční stromeček

                     Vánoce, Vánoce přicházejí                               

Leden:          Na Tři krále o skok dále

                     Zimní sporty

                     Dvojí tvář zimy

                     Zvířátka v zimě

                     

                      

                    

Integrovaný blok: Já něco vím

Charakteristika:

                          V tomto bloku se děti dozvědí zajímavosti o svém těle, o zaměstnání dospělých, různých řemeslech, o vesmíru, ekologii, také zajímavosti ze světa brouků, hmyzu, zvířat, ptáků, vodních živočichů - mořských, sladkovodních, život u rybníka, moře, o vyhynulých zvířatech a dinosaurech. Mohou zkoumat a zabývat se otázkami koloběhu vody, co se z čeho vyrábí, vlastnosti materiálů atd.

Únor:             Proč se můžu pohybovat

                      Co mám uvnitř

                      O vesmíru, Zemi a Slunci

                        

Březen:         O vesmíru, Zemi a Slunci

                     Co se mi děje v bříšku

                       

Integrovaný blok: Když se budí jaro

Charakteristika:

                         Tento blok je jarní. Děti sledují změny v přírodě, které přicházejí s oteplením, poznávají charakteristické znaky tohoto ročního období. Pozorují probouzející se hmyz, pučení stromů a keřů, hovoří a seznamují se s jarními tradicemi vítání jara, tradicemi Velikonoc. Děti mohou také pozorovat nebo získávat poznatky ze života hnízdících ptáků a znát názvy některých ptáků. Vyhledávají a poznávají jarní květiny, mláďata domácích zvířat, chystají se na Svátek matek, atd.

Březen:       Jaro přišlo k nám

                                           

Duben:       Velikonoce 

                   Jarní kvítí

                   Jaro na statku

                   Od semínka po rostlinku, od pupenu po jablíčko

Květen:       Maminky mají svátek

                    Přišlo jaro do vsi

                    Co se děje v trávě

                    Jarní deště

  

Integrovaný blok: Cestujeme létem světem

Charakteristika:

                          Letní blok je cestovní. Mnohé děti budou s rodiči cestovat, poznáváme společně celý svět, kontinenty, vyhledáváme v mapě a pojmenováváme okolní státy, všímáme si řečí jiných národů, vyzkoušíme si některé fráze. Můžeme poznávat různé lidské rasy, hovořit o zvláštnostech v životě lidí různých států, poznávat vlajky. Můžeme hovořit o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví, zásadách chování v přírodě, rozdělávaní ohně, povídat si o České republice, o našem městě nebo poznávat rozdíly mezi vesnicí a městem atd.

                       

Červen:        Dopravní prostředky

                     Světadíly a národy

                     Pozor, nebezpečí!

                     Rozloučení se školkou