Vánoční fotografování v MŠ Přerov

Do naší školky Sluníčko, Bajákova 18 v Přerově přijde pan fotograf. Vánoční fotografování proběhne dne 26.10.2021 od 10 hodin. V případě zájmu se hlaste ve svých třídách. Platbu za fotografie prosíme předem. Cena za sérií fotek je 260 Kč.


Školkovné od 1. 9. 2021, MŠ v Přerově, Bajákova 18.

Děti od 2 do 3 let 1500,-

Děti od 3 do 5 let 1000,-

Předškolní děti     500,-

Rodiče pošlou platbu na základě vydaného předpisu, který si vyzvednou v kanceláři školy. (Kupková Yvona)


Informace pro rodiče dětí a žáky ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Zdravíme žáky a jejich rodiče,

těšíme se na návrat žáků 2.st. od 10.5. 2021, testování proběhne od 7:00hod opět v laboratoři v areálu Sluníčka. Nebudou se testovat žáci, kteří mají test z testovacího centra, který není starší 7dní, dále žáci otestovaní po Covidu 19.

Žáci prvního stupně, kteří se otestovali ve čtvrtek 29.4. 21, se rovněž nebudou testovat v pondělí 10.5. 2021, ale až další pondělí 17.5: 2021. Ostatní žáci 1.stupně se budou testovat v úterý 11.5. 2021 od 7:00hod.( důvodem je dodání chybějících testů). Testy budou v pondělí odpoledne k dispozici v kanceláři školy. (Nově ,,Podpalubí")

 Vážení rodiče a žáci, byli jsme upozorněni ze strany Policie ČR, že je potřeba zvýšit bezpečnost ve školách a školských zařízení v ČR. Proto bude do odvolání škola uzavřena, je potřeba zazvonit u brány a ohlásit se prostřednictvím videotelefonu v kanceláři. Sledovat podezřelé předměty v areálu školy, včetně neznámých osob. Děkujeme za pochopení.

Informace MŠMT ČR

Pospíšilová Věra- ředitelka školy.


Dny otevřench dveří 20. a 21. 4.

Zveme všechny rodiče a zájemce na dny otevřených dveří v úterý a středu 20. a 21. 4.

Je potřeba se přihlásit na emailu motylci@slunicko.cz a napsat, který den a hodinu preferujete. Pokusíme se vám vyjít vstříc.


Uzavření školky 1. 3. - 21. 3. 2021

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 - vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace při výskytu koronaviru označeného jako SARS Cov-2, budou mateřské školy uzavřeny od 1.3.2021 do 21.3.2021.
Děkujeme za pochopení , přejeme všem zdraví a hodně sil.
Informace k čerpání osetrovneho najdete na
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Zápis do MŠ 2021


Podporují nás - zveřejnění podpory ze strany města Přerova

Provoz MŠ Bajákova je realizován za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova do 31.8.2024.

 


Školné -směrnice

Školné vychází ze vzdělávacího programu školy, nízkého počtu žáků ve třídách a přítomnosti kvalifikovaných pedagogů.

Pomocí školného dále hradíme netradiční pomůcky a zahraniční literaturu.

Za pomocí sponzorů a finančních prostředků ze strukturálních fondů EU zavádíme integrovanou výuku jazyka a obsahu a posilujeme výuku anglického jazyka, což naše žáky dovede k mezinárodním jazykovým zkouškám.

 Směrnice školné

 

Pozor, bankovní účet na stravné je jiný než pro zasílání školného (19-4280030287/0100).


Přivítání ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

V naší škole poskytujeme kvalitní vzdělání dětem

ve věku od 2 do 15 let. Náš školní vzdělávací program vychází z rámcových požadavků Českého a Britského národního kurikula, a je zaměřen na poskytování vysoce kvalitního jazykového vzdělávání, dále na rozvoj dovedností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií.

Dovolte mi, abych zmínila pár důvodů, proč jsem přesvědčena o tom, že náš ucelený a aktivní vzdělávací program je tou nejlepší volbou, kterou můžete pro své dítě učinit. Naše děti vyrůstají v novém světě, který je svými nároky na vzdělanost a nové praktické dovednosti značně odlišný od světa, ve kterém jsem vyrůstala nejenom já, ale i několik pozdějších generací. Současný svět je světem internetu, moderních technologií a všemožných velmi sofistikovaných procesů a metod. Cizí jazyk a schopnost aktivní komunikace je základním předpokladem úspěšného života. Současný svět je globálně propojen - Facebook, EasyJet, Internet, Skype, Google, a také je zde globální oteplování a terorismus. To vše jsou témata, která se více a více objevují a zasahují do našich životů. Naše děti budou nuceni hledat a nalézat odpovědi na spoustu nových otázek a vzdělání je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivní jejich budoucnost.

Rozhodnutí vztvořit ucelený systém vzdělávání od 2 do 15 let vychází z mého hlubokého pocitu odpovědnosti za budoucnost všech dětí studující v naší soukromé škole. Tento krok směřuje k zavedení systému mezinárodních zkoušek z řady CIE (Cambridge International Examinations), které budou konkrétním hmatatelným výstupem dětí po ukončení 9. ročníku. Příprava na tento systém zkoušek je součástí propracovaného vzdělávacího systému, který začíná již vstupem do Mateřské školy.

Jsem velice ráda, že se na tuto velmi podnětnou a hlavně velmi důležitou cestu vydáváte s námi.

S upřímným pozdravem,

Bc.Věra Pospíšilová

Ředitelka a zřizovatelka školy.