Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou


Ředitelské volno

Školní noviny č.2

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Základní informace

Soukromá školička situovaná v klidném prostředí s kouzelnou zahradou.

Nabízíme program podpory rozvoje dětí, přátelské rodinné prostředí a profesionální péči. 

Hledáte pro své děti to nejlepší? Sluníčko je zde pro Vás.

  

 

Proč si vybrat Sluníčko

Kvalitní péče

Individuální přístup, ke kterému patří láska, starostlivost a porozumění každému dítěti zvlášť.

Zkušený tým odborníků

Kvalifikovaní učitelé a s dlouholetými zkušenostmi.

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka zábavnou formou s učitelem se zahraniční zkušeností.

Kroužky

Nad rámec výuky u nás probíhají zájmové kroužky: zpívánky, šikovné ručky, míčové hry nebo externě plavání, lyžování a gymnastika.

Spolupráce s rodinou

Vážíme si názorů rodičů a zohledňujeme je. Spolupracujeme s rodinou.

Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti

Vychováváme děti k samostatnosti a schopnosti samostatného myšlení.

Homogenní třídy

S přihlédnutím k věku dětí má každá třída své charakteristické prvky, odlišné didaktické pomůcky, hry a hračky.

Program

Řídíme se rámcovým vzdělávacím programem ČR. Na základě RVP vznikl náš školní vzdělávací program, který byl schválen českou školskou inspekcí. Součástí našeho jazykového výukového programu jsou pravidelné denní výtvarné, hudební a naučné aktivity, stejně jako široká nabídka externích kroužků a kurzů.Denně trávíme čas na zahradě či na procházkách, abychom dětem zajistili pobyt na čerstvém vzduchu.Každý týden se zabýváme jiným tématem a prohlubujeme tak znalosti a slovní zásobu dětí. Jezdíme na tématicky laděné výlety, pořádáme divadelní představení a účastníme se ekologicky zaměřených programů.

Prostory

Velká zahrada

Zahrada je vybavena herními prvky, houpačkami a prolézačkami.

           

Dvě krásně vybavené třídy: 

-Medvídci (3- 4)

-Motýlci (5-6)

Třídy jsou prostorné a dobře vybavené pro danou věkovou kategorii.

   

  

V naší MŠ jsou umístěny interaktivní tabule. Práce s nimi děti obohacuje v logickém myšlení, postřehu, poznávání přírody, atd.

 

V tělocvičně si mohou vyzkoušet rozmanité nářadí a náčiní. Rozvíjejí koordinaci pohybu a stability. 

Co je naším cílem

Naše vize je, aby mateřská škola Sluníčko byla dobrým místem pro děti, aby vše, co se v MŠ děje, vždy naplňovalo přívlastek školy mateřská. Nejdůležitějším cílem naší práce je spokojené a v rámci svých individuálních předpokladů dobře se rozvíjející dítě, úspěšné v kolektivu vrstevníků. Aby děti dosáhly této úrovně, snažíme se je vést způsobem, aby to co samy zvládají, mohly dělat samy. Mají dostatek času na své činnosti a jejich dokončení a přiměřenou podporu. Děti do činností nenutíme a to platí také i u jídla. Za důležité považujeme, aby děti co nejlépe znaly všechny pedagogické pracovnice MŠ a ony aby dobře znaly co nejlépe všechny děti, protože to podporuje jejich jistotu a pocit bezpečí. Samozřejmostí je pro nás partnerský způsob komunikace pedagogů i provozních zaměstnanců s dětmi.  

  • Děti tohoto věku jsou zvídavé i zvědavé, aktivně přistupují  ke všemu, s čím se potkávají a my máme jedinečnou šanci je nabídkou kvalitních činností a aktivit naučit správným a důležitým  životní hodnotám,  postojům, dovednostem a učit je radosti ze života.
  • Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro předškolní vzdělávání, rozpracovaného do TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ. Jsou vypracovány do tematických bloků sestavených z témat (podle potřeb a podmínek jednotlivých oddělení). Probíhá formou frontální, skupinové a individuální práce s důrazem na prožitkové učení, pohyb a estetické činnosti.
  • Respektujeme osobnostní a individuální zvláštnosti každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.

Pravidelná docházka je zvlášť v předškolním věku zásadní pro dosažení pokroku a úspěšného absolvování předškolního programu dítěte.