Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Školní noviny 3. číslo

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2020/2021

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2020 (úterý)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2021
Konec 1. pololetí: 28. 1. 2021 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní prázdniny: 1. 3. - 7. 3. 2021
Velikon. prázdniny: 1. 4. - 4. 4. 2021
Konec šk. roku: 30. 6. 2021 (středa)
Zahájení šk. roku 2021/2022: 1. 9. 2021


Jaro a Velikonoce u Broučků

Také Broučci z mateřské školky se v tomto období vzdělávají formou distanční výuky. Momentální situace bohužel zatím nedovoluje přítomnost všech dětí ve školce. Broučci jsou ale aktivní a vzorně plní úkoly a inspirace, které od nás dostávají. Děti například sadily semínka, poznávaly probouzející se jarní přírodu, jarní květiny, seznámily se s významem a symboly Velikonoc, naučily se několik písniček a básniček s pohybovým ztvárněním, také si zatančily nebo zacvičily. Broučci jsou pilní jako včeličky a své výtvory z výtvarných a pracovních inspirací, pracovní listy nebo grafomotoriku nám rodiče posílají formou fotografií jako zpětnou vazbu. Někteří dokonce poslali i videa s naučenou písničkou, básničkou nebo tanečkem. Moc proto děkujeme rodičům za spolupráci a za jejich zpětnou vazbu, která nás vždy velmi potěší. Doufáme, že se situace brzy zlepší a my se budeme moct s našimi Broučky společně setkat také ve školce:) paní učitelky Inka a Míša


Prvňáčci při online výuce

Představuji vám bezva partu prvňáčků, která se perfektně vypořádala s distanční výukou, i když jsou to benjamínci naší ZŠ. Nejen že se pravidelně za ochotné pomoci svých rodičů připojovali každý den ve stanoveném čase k vyučování, ale svědomitě plnili všechny zadané úkoly, posílali je ke kontrole paní učitelce a tím udělali velký kus práce ve svém vzdělávání v období března a části dubna. Prvňáčci, zasloužíte si OBROVSKOU POCHVALU! A teď už všichni opět  HURÁ ZPÁTKY DO ŠKOLY!!! JJ


Návrat žáků do školy - dotazník

Vážení rodiče, v návaznosti na návrat žáků do školy nás čeká nelehký úkol testování žáků. Testování je podmínkou prezenční výuky, která je pro nás všechny prioritou. Žádáme Vás o vyplnění tohoto formuláře, urychlí nám to organizaci nástupu dětí do školy a jejich následného vzdělávání.

Vyplnit dotazník


Návrat žáků do školy 12.4. 2021

Vážení rodiče, 12.4. 2021 nastoupí dětí a žáci do školy. Jedná se o žáky 1st. ZŠ a žáky v režimu předškolního povinného vzdělávání v MŠ (U nás jsou to Hvězdičky) v Přerově jde o Včeličky), pozor- děti 5-6 let., dále děti, které docházely do náhradních mateřských škol, jedná se o rodiče, kteří jsou zaměstnanci zdravotních a záchranných institucí. (Integrovaný záchranný systém ČR)

Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, který jim byl zaslán v e-mailové poště dne 7.4. 2021. Formulář bude během dneška přístupný i na webu Sluníčka.

Děti a žáci, kteří prodělali Covid 19, se po dobu 90 dní po prodělání netestují.

Informace k organizaci nástupu dětí a testování jsou dostupné na telefonu 581 772 171, 602735412, e-mailu slunicko@slunicko.cz

odkaz na video testování dětí

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=1s


Distanční výuka v 5. třídě

I žáci 5. třídy se během distanční výuky činili. Důkazem jsou referáty a různé projekty, které doma vytvářeli. Během posledních měsíců se všichni zdokonalili hlavně v počítačové gramotnosti. Polovina třídy se také zúčastnila online matematické soutěže PANGEA. Jsem ráda, že jsou tak aktivní a neztrácí chuť do učení. Už se na všechny těším do školy! JD


Vlastivěda 4. třída - Stavby v románském stavebním slohu

Výtvarná a pracovní výchova v době distanční výuky ve 4. třídě. Děti si vyrobily románskou rotundu v rámci mezipředmětových vztahů vlastivěda a výtvarná výchova. Většina dětí vyrobila rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp. Mezi výrobky je však i již zaniklá rotunda svatého Václava. Některé románské stavby si děti udělaly dle vlastní fantazie. Mám velkou radost, že se dětem dílo velmi zdařilo! MR


Lockdownové Velikonoce u druháčků

Letos jsme vyráběli velikonoční dekorace a kreslili jarní výkresy doma. Pokračování bude probíhat ve škole. :) KR


Adoptovali jsme ho...

Situace zavřených zoologických zahrad nás nenechala chladnými. Přemýšleli jsme, aby pouhá adopce nebyla pouhou adopcí, pomocí.

Pro naši školu je regionálně nejbližší ZOO Olomouc. Blízká je nám i srdcem. Děti tamní zvířátka milují a nejen se školou, ale i s rodinou se tam rády vracejí. Podporu zoologické zahradě návštěvou nyní nelze vyjádřit a zahrady volají o pomoc. Napadla nás tedy jiná cesta...

Zvolili jsme MASKOTA školy! Majestátní zvíře se slunečným výrazem ve tváři. Tygra ussurijského. Do školy pořídíme maskota v plyšové podobě a za živým se vypravíme v rámci školních výletů. Za finanční pomoc si škola vyslouží cedulku u zvířecího výběhu a další výhody spojené s adopcí zvířete.

Věříme, že i vy rádi našeho nového "miláčka" podpoříte malou částkou. Brzy uveřejníme číslo transparentního účtu, na který budete moci poslat peníze. Celou vybranou částku na konci školního roku pošleme na adoptivní konto "našeho" tygra.

Předem děkujeme paní ředitelce a panu Pospíšilovi za první finanční částku, díky které jsme pro školu získali všechny výhody a možnosti další spolupráce se ZOO Olomouc.

"Tygr je personifikací síly, odvahy, energie a všeho, co s tím souvisí. Je to rozený vůdce, plný optimismu a nápadů. Má rád překvapení a dokáže naplno užívat života." 

Tato charakteristika tygra by měla být jistou motivací pro naše žáky. Maskot jako vůdce k jejich odvaze, síle a nápadům, kterými si otevřou dveře do velkého světa.

Moc děkuji za podporu.

Laďka Bezděková


7. dubna - DEN VZDĚLANOSTI

Dne 7. dubna roku 1348 založil český a římský král Karel IV. pražskou univerzitu jako první z vysokých učení ve střední Evropě. Existence univerzity byla velmi důležitá pro české školství. Založení Karlovy Univerzity je symbolem rozkvětu vzdělanosti.

Připomeňme si tento den spolu s dětmi. Učiňme krok k jejich lepším zítřkům a chraňme si vzdělání jako životní poklad každého z nás.

Velké poděkování v těchto těžkých dnech patří zejména vedení školy, všem pedagogickým, ale i nepedagogickým pracovníkům, bez kterých by škola nebyla kompletní a fungující celek.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost." (Jan Amos Komenský)

Mgr. Ladislava Bezděková


Duben, ještě tam budem.. ???

Myšlenka pranostiky aprílového měsíce evokuje otázku, kterou si klade snad každý ředitel školy, rodič, obchodník, zkrátka každý. Za kamna možná rádi vlezem, ale děti do škol pošleme raději než za kamna. Rozhodující datum je 12. dubna 2021. Pevně věříme, že vláda už své restrikce neupraví a dostojí svého plánu k rozvolňování. Nebude to lehké, před námi je silná zkouška. Ale vzájemnou pomocí vše zvládneme a nebudeme se bát! Všichni, kteří ustáli překážky až doteď bez zaváhání, jsou silní a trpěliví.

Těším se na děti. Věřím, že si zbytek času spolu maximálně užijeme. Připravuji jim neobvyklé aktivity a jistá cvičení k rozvoji vzdělání. Třeba se jim zalíbí. Učení hrou!

Krásné jarní dny a brzké shledání.

paní vychovatelka Laďka


  předchozí stránka 2 / 110   následující stránka