Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Školní noviny 3. číslo


Ředitelské volno 27. 9. 2021

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2020/2021

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2020 (úterý)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2021
Konec 1. pololetí: 28. 1. 2021 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní prázdniny: 1. 3. - 7. 3. 2021
Velikon. prázdniny: 1. 4. - 4. 4. 2021
Konec šk. roku: 30. 6. 2021 (středa)
Zahájení šk. roku 2021/2022: 1. 9. 2021


Čerpá škola finanční prostředky z EU?

Sluníčko samozřejmě usiluje o rozvoj financovaný také z prostředků EU. Snažíme se získávat peníze z různých dotačních titulů vypisovaných krajem a ministerstvem. Samozřejmě je nutno dodat, že se střídavými úspěchy.

Projektová činnost byla zahájena již v roce 1998 a probíhá úspěšně dosud.

Aktuálně čerpáme prostředky na komunitní projekty partnerství Comenius a od ledna 2011 - 2019 čerpáme peníze z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Název projektu: "Rozvoj přírodních věd ve Sluníčku"). Z programu byly financovány odborné laboatoře a jejich vybavení (laboratoř přírodních věd a laboratoř ICT) a také školení pedagogů a nové pomůcky.

Následné projekty se týkají především rozvoje pedagogů v oblasti vzdělanosti a kompetencí při výuce odborných předmětů a zájmové činnosti.

Projekty 2015/16

 PROJEKT SHADOWING A NAVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI

Název projektu:        Shadowing a navyšování jazykové gramotnosti

Aktivity projektu, přínos projektu:

 

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

 

Z ESF škola už v minulosti čerpala peníze na projekt "Vybudování a rozvoj druhého stupně ZŠ".

Všechny granty prošly vždy řádnou kontrolou nadřízených orgánů a byly vždy řádně vyúčtovány.