Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Školní noviny 3. číslo


Ředitelské volno 27. 9. 2021

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2020/2021

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2020 (úterý)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2021
Konec 1. pololetí: 28. 1. 2021 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní prázdniny: 1. 3. - 7. 3. 2021
Velikon. prázdniny: 1. 4. - 4. 4. 2021
Konec šk. roku: 30. 6. 2021 (středa)
Zahájení šk. roku 2021/2022: 1. 9. 2021


Má škola žáky s individuálními vzdělávacími potřebami?

Ano. Máme žáky s poruchami učení a poruchami pozornosti, máme také žáky v určitých oblastech talentované. Všichni takoví žáci potřebují individuální přístup. Učitelé spolu s výchovnou poradkyní aktivně hledají příznaky případných poruch a konzultují postupy nápravy s rodiči. Úzce spolupracujeme s psychologicko-pedagogickými poradnami v Olomouckém kraji. Žáci s individuálními potřebami mají sestaven individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou přesně definovány postupy práce s tímto žákem a způsoby jeho hodnocení a termíny doučování.

Spolupráce s rodiči takovýchto žáků (ať s poruchou nebo nadaných) je vždy velice úzká.