Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Školní noviny 3. číslo


Ředitelské volno 20. - 22. 12.

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2021/2022

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2021 (středa)
Podzimní prázdniny: 27. - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2022
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2022 (pondělí)
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022 (pátek)
Jarní prázdniny: 14. 3. - 20. 3. 2022
Velikon. prázdniny: 14. 4. 2022
Konec šk. roku: 30. 6. 2022 (čtvrtek)
Zahájení šk. roku 2022/2023: 1. 9. 2022


T-Mobile olympijský běh

Pátek 10. 9. 2021 byl od rána ve znamení krásného babího léta. Celorepublikový projekt T-Mobile olympijského běhu probíhal 8. 9. 2021 (náhrada červnového termínu), ale jelikož se naše škola chtěla zúčastnit dne otevřených dveří dukelských kasáren, tak jsme sportovní akci přesunuli na pátek.

Bylo to nádherné dopoledne strávené sportem. Každý žák si vybral jednu běžeckou (krátkýXdlouhý běh) a jednu technickou disciplínu (hod, skok, výška). Děti se snažily dostat ze svých fyzických sil maximum. Ukázalo se, kdo i za pandemie na sobě pracoval a nelenil.

Vést děti k pohybu je velmi důležité. Fyzická kondice se odráží i na jejich psychice a celkovém stavu. Nebraňte dětem v jejich chuti do sportovních aktivit, ať už jsou jakkoli pro vás bláznivé :-). Děti to vidí jinak.

Celou akci podpořil finančně i organizačně KRPS, z.s. Za jejich ochotu a podporu moc děkujeme. Zejména panu Vladimíru Němčákovi, který akci organizoval i moderoval.

Tři nejlepší z každé disciplíny byli odměněni diplomem, medailí a věcným dárkem se sportovní tematikou.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník v roce 2022.

Laďka Bezděková

První členská schůze KRPS, z.s. ve školním roce 2020/2021

Zápis ze setkání KRPS 9. 9. 2020

  1. T Mobille olympijský běh proběhne letos v náhradním termínu 16. 9. 2020 na škole v přírodě.

Ceny zakoupeny z grantu, který byl poskytnut městem ve výši 3 000,-.

  1. Článek do Lipenských listů o škole v přírodě a závodu spolu s pořízením fotodokumentace dostala na starost paní učitelka Bezděková.

  1. Žádost o poskytnutí grantu na T Mobille běh pro rok 2021 vypracuje paní učitelka Bezděková, termín podání do 31. 10. 2020.

  1. Členství v KRPS a příspěvky ze školního roku 2019/2020 přecházejí do nového školního roku 2020/2021, noví členové z první třídy, MŠ a i ostatních tříd se mohou připojit do 31. 10. 2020.

  1. Účast stánku KRPS a ZŠ a MŠ Sluníčko na vánočním jarmarku dne 11. 12. 2020 byla předběžně schválena, na poradě učitelů je třeba vznést prosbu, aby žáci spolu s učiteli vytvořili prodejní výrobky.

  1. Adventní zájezd bude organizován dle aktuální epidemiologické situace, pravděpodobně ve dnech ředitelského volna, a to 21. nebo 22. 12. 2020.

  1. Zahradní slavnost je naplánována na pátek 2. 10. 2020 v odpoledních hodinách. Rovněž i její pořádání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a eventuálních nařízení. Zatím je naplánována v běžném rozsahu, včetně občerstvení ve stánku KRPS.

Za KRPS v Lipníku nad Bečvou 9. 9. 2020 Lenka Stejskalová

KERAMICKÁ DÍLNA RODIČŮ S DĚTMI

Prosíme rodiče opět o pomoc při výrobě předmětů z keramiky, které budeme prodávat za KRPS, z.s. na Vánočním jarmarku na náměstí v Lipníku n. B.

Sejdeme se ve středu 6. listopadu 2019 od 16.00 v keramické dílně na 1. stupni ZŠ Sluníčko.

Děti mohou přijít s rodiči. 

První setkání ve školním roce 2019 / 2020

Body jednání:

1)     Schválen členský příspěvek 150,- na školní rok 2019 / 2020, platba do 5. 11. 2019 na žáka třídnímu učiteli, od nich vybere Ladislava Bezděková.

2)     Schválen příspěvek pro členy KRPS z.s. na divadelní představení pro 1. stupeň do Olomouce (7. 11. 2019).

3)     Dotační program města Lipník nad Bečvou 2020:

-        Sportovní den Sluníčka

-        Vzdělávací exkurze do rodinné konzervárny – zajistí paní Zemánková

-        Vzdělávací exkurze – BIO farmy – zajistí paní Urbánková

4)     Nákupy pro MŠ – Hvězdičky + Smajlíci – papírové kostičky

-        Berušky – ještě se rozhodne

5)     Vánoční jarmark města Lipník nad Bečvou – pátek 13. 12. 2019

-        Keramické výrobky rodiče – Gabka - 6. 11. od 16.00 sraz na prvním stupni v keramické dílně

-        Keramika žáci – Laďka, Petra

-        Další výrobky – učitelé a děti, oslovit na poradě, oslovit i rodiče

-        Kelímky, tácky – paní Urbánková

-        Občerstvení – nově dršťková polévka – paní Urbánková

6)     Předjednána změna dodavatele mléčných výrobků a ovoce do škol – možná prezentace rodičům na dětském dni 2020 – zařídí paní Urbánková.

7)     Adventní zájezd do Prahy – cca čtvrtek 19. 12. 2019

Příští setkání: pondělí 21. 10. 2019 Restaurace Fantasy, dořešení dotačního řízení.

Konec školního roku ve Sluníčku

Již o den dříve – tedy ve čtvrtek 28.6. 2019 proběhlo slavnostní ukončení školního roku v našem Sluníčku. V pátek měli školáci ředitelské volno z důvodu zahájení stavebních úprav na druhém stupni ZŠ.

Konec školního roku je nejen časem těšení se na prázdniny, ale i časem změn a konců či začátků nových etap v životě našich dětí i dospělých. Celý ceremoniál moderovala naše paní ředitelka. Začali jsme od těch nejmenších mocně jsme tleskali  povzbuzovali naše předškoláčky, kteří míří do první třídy. Poté nastoupili naši deváťáci, kteří se s námi loučili. Navlékli si taláry a z rukou paní ředitelky si přebrali upomínkové předměty a pak už symbolicky odhodili svůj klobouk v dál a vykročili do velikého světa.

Rozloučení a poděkování z rukou paní ředitelky se dostalo i nám pedagogům a zaměstnancům naší ZŠ a MŠ Sluníčko – dostali jsme medaili se smajlíkem. Loučili jsme se taktéž s naší paní učitelkou Gabrielou Němčákovou, která odchází. Děkujeme za vše dobré a budeme se těšit na spolupráci alespoň v našem klubu rodičů (KRPS).

Přejeme všem lidem dobré vůle krásné léto a budeme se těšit na shledanou na začátku nového školního roku 2019/2020.

Výroba keramických výrobků na Vánoční jarmark

Srdečně zveme rodiče ke společnému tvoření výrobků z keramiky, které budeme následně prodávat 14. 12. na Vánočním jarmarku ve stánku KRPS, z.s. na náměstí v Lipníku.

1. setkání se uskuteční ve středu 7. 11. od 16.00 v keramické dílně na 1. stupni ZŠ

2. setkání pak za čtrnáct dní opět ve středu 21. 11. také od 16.00

Další setkání KRPS, z. s. 3.10. od 16.00 v restauraci Fantasy

První setkání rodičů a přátel Sluníčka v novém školním roce

První setkání KRPS, z.s. ve školním roce 2018 / 2019 se uskuteční

ve středu 12. září 2018 od 16.00 v Restauraci Fantasy.

Těšíme se na Vás...

Poděkování příznivcům KRPS, z.s. za spolupráci ve školním roce 2017 / 2018

Vážení a milí rodiče, pedagogové a všichni přátelé Sluníčka,

ráda bych vám všem za Klub rodičů poděkovala za vaši přízeň a zejména pomoc v již téměř uplynulém školním roce. Myslím, že naše činnost měla a má smysl a zvláště finanční prostředky, které se nám s vaší pomocí daří získávat umožňují přispět dětem na různé aktivity, činnosti i školní vybavení.

Ve školním roce 2017/2018 jsme se jako KRPS tradičně podíleli na uspořádání podzimní zahradní slavnosti, nově jsme měli stánek na Vánočním jarmarku ve městě. Pomohli jsme letos v březnu uspořádat ples k výročí založení naší školy a v květnu proběhl i Den otevřených dveří ve Sluníčku. Momentálně poslední akcí v tomto školním roce byl ve středu 20.6.2018 Sportovní den na stadióně.

Rovněž se nám podařilo získat pro naše projekty grantovou podporu z města Lipník nad Bečvou, takže proběhla přehlídka dravých ptáku a částečně byly tyto prostředky použity i na Den otevřených dveří. A v prosinci 2018 bude ještě uspořádán adventní výlet do Krakova, rovněž za grantové podpory města.

Z vydělaných peněz a vybraných příspěvků jsme všem členům KRPS ( letos jich bylo 43) přispěli částkou 100,- na zájezd do divadla anebo na školní výlet. Na druhý stupeň byl zakoupen velký stolní fotbal do družiny. Na sportovním dnu jsme se postarali o občerstvení a z prostředků KRPS byly zakoupeny medaile, o které děti soutěžily.

Všem bych chtěla popřát krásné prázdniny a ještě jednou poděkovat za jakoukoliv podporu, které se nám z vašich řad dostalo. Dveře našeho klubu jsou otevřené pro všechny, a proto budu moc ráda, když se naše řady v září rozšíří. Věřte, již teď na nás čeká spousta práce a každá pomocná ruka i nový nápad je vítán.

Za KRPS Lenka Stejskalová, předsedkyně

Přípravná schůzka oslav 25. výročí

Setkání KRPS, z.s. se uskuteční ve středu 7. března od 15.30 v suterénu školy. Budeme se těšit.

Další setkání KRPS, z.s.

Další setkání je naplánováno na středu 7. února 2018 od 16.00 v suterénu 1. stupně ZŠ. 

Zápisy z jednání KRPS, z.s.

Zápisy z jednání KRPS, z.s. jsou k nahlédnutí u asistentky ředitelky školy.

První setkání KRPS, z.s. v novém roce 2018

Děkujeme všem za spolupráci v prvním pololetí školního roku 2017 / 2018 a zveme na první setkání KRPS, z.s., které se uskuteční ve středu 10. 1. 2018 od 16.00 v suterénu budovy prvního stupně - v "cookingu".

Organizační schůzka KRPS, z.s. k Jarmarku

Srdečně zveme na schůzku ve středu 6. 12. od 16.00 v suterénu školy, na programu organizace prodeje na vánočním jarmarku 15. 12. 2017.

Informace o členství v KRPS, z.s.

Vážení rodiče žáků dětí Základní školy Sluníčko s.r.o. v Lipníku nad Bečvou,

obracíme se na Vás s informací o činnosti nově vzniklého Klubu Rodičů a Přátel Sluníčka jako zapsaného spolku – ve zkratce KRPS, z.s. Nabízíme vám a zejména vašim dětem členství v klubu, které vás opravňuje k jednání ve prospěch tohoto spolku, jehož hlavním cílem je získávání finančních prostředků pro další aktivity spojené s kvalitní výukou na naší škole. Z prostředků získaných spolkem KRPS, z.s. bude žákům přihlášených rodičů přispíváno na školní výlety, exkurze, na nákup nadstandardních pomůcek a další. Pro získání finančních prostředků bude KRPS, z.s. konat nejrůznější kroky – podání žádostí o grant nebo například hned v prosinci budeme mít prodejní stánek na Vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou, kde budeme prodávat výrobky dětí, popřípadě i Vaše, pokud něco pomůžete i dětem doma vyrobit. Prodávat budeme i drobné občerstvení. Na ustanovující schůzi ze dne 11. 10. 2017 bylo také přítomnými členy výboru odsouhlaseno vybírání členského příspěvku ve výší 150,- na žáka za školní rok 2017/2018.

Členství ve spolku je dobrovolné, ale věříme, že se Vám příspěvek během školního roku vrátí. Platbu prosím proveďte hotově svému třídnímu učiteli, popřípadě v kanceláři školy nejlépe do konce listopadu 2017 spolu s odevzdáním vyplněné přihlášky. Příspěvky se platí za každé dítě ze ZŠ, tedy za každého sourozence zvlášť, příspěvek se nevybírá a členství v klubu se nevztahuje na děti z MŠ.

Velice Vám děkujeme za projevenou podporu a těšíme se na společně připravované akce.

        Za KRPS, z.s. předsedkyně MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

Kontaktní údaje KRPS, z.s.

Datum zápisu 7. 6. 2017
Obchodní firma

Klub rodičů a přátel Sluníčka, z.s.

Sídlo Loučská 237/1, Lipník nad Bečvou 751 31
IČO

06117007

Právní forma
Spolek
Spisová značka 15879 L, Krajský soud v Ostravě

Další setkání KRPS

Další setkání KRPS, z.s. proběhne ve středu 8. 11. 2017 od 16.00 v budově školy - na programu je domluva prodeje a výroba předmětů pro vánoční jarmark v Lipníku nad Bečvou  15. 12., kde bude mít KRPS, z.s. stánek.

Při setkání proběhne i keramická dílna s povídáním o metodách výuky polytechniky na druhém stupni ZŠ. Setkání bude v suterénu hlavní budovy - keramická dílna.

Zápis ze setkání 11. 10.

Zápis z jednání KRPS, z.s. ze dne 11. 10. 2017

Přítomni: viz prezenční listina

Body jednání:

1)      Volba předsedy, místopředsedy:  Předsedou navržena a jednohlasně zvolena paní Lenka Stejskalová, místopředsedou jednohlasně zvolena.  Místopředsedou navržena paní Gabriela Němčáková, jednohlasně zvolena.  Zvolená volbu přijímá.

2)      Volba pokladníka – administrátora: Navržena paní Kristina Zbružová, jednohlasně zvolena. Volbu přijímá.

3)      Zřízení účtu – u České pošty, zařídí paní Bezděková.

4)      Zřízení živnostenského oprávnění – zařídí paní Stejskalová, zajistit vhodné živnosti volné, dále zjistit i nadace, koncese na alkohol, vázaná živnost – hostinská činnost, garant Němčáková.

5)      Razítka obchodní – obchodní název, adresa, IČ, zařídí Němčáková

6)      Razítko příležitostní – s logem, zařídí Němčáková

7)      Umístění stánku na Vánočním jarmarku – odsouhlaseno, podání žádosti

Nápady na výrobky: svařák, popcorn, vánočky 

Napsat papíry – alkohol do 18let, oficiální papíry, alergeny – i na vánočku

Bude upřesněno

8)      Přednášky pro rodiče – 1. stupeň: logopedka, 2. stupeň – zavedení

9)      Odsouhlasení členského příspěvku – ve výši 150,-, vybírání třídním učitelem a veden jmenný seznam

10)  Vídeň – rozdat na schůzkách, nabídnout dětem i rodičům z celé školy.

11)  Možnost jet do divadla 3. 11. na představení Sluha dvou pánů do Olomouce s druhým stupněm.

12)  Kroužky – zastřešeno KRPS, finanční příspěvky a placení dořešit s vedením školy.

13)  Dotazník nápadů pro zlepšení vzdělávání – podněty a otázky zasílat na e-mail předsedkyně, paní Stejskalové.

14)  Článek do Lipenských listů, připraveno k odevzdání v měsíci říjnu, dodat fotografii, článek odevzdá paní Bezděková.

15)  Další setkání KRPS, z.s. ve středu 8. 11. 2017 od 16.00.

 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 11. 10. 2017                                Předseda MUDr. Lenka Stejskalová

Stanovy KRPS, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi KRPS, z.s.

Zveme všechny aktivní rodiče dětí ze ZŠ i MŠ Sluníčko na členskou schůzi pro nadcházející školní rok 2017 / 2018

Kdy: středa 11. 10.  2017 v 16.00

Kde: Restaurace Fantasy Lipník nad Bečvou (naproti školy)

Na programu bude projednání akcí pro tento školní rok.

Zápis ze chůze KRPS, z.s. ze dne 6. 9. 2017

 

1. Přivítání a úvod

2. Prezence přítomných členů KRPS, z.s

3. Zřízení účtu spolku u České pošty, podrobnosti zjistí paní Bc. Ladislava Bezděková

4. Zajištění úředního razítka spolku a ozdobného razítka spolku (Stejskalová, Bezděková)

5. Stanovení data konání členské schůze spolku na středu 11. 10. 2017 v 16:00,  místo bude upřesněno a dle platných stanov spolku bude datum a místo konání schůze uveřejněno na školním webu. (Němčáková)

6. Návrh na stanovení ročního příspěvku rodičů do KRPS na 150,- na jedno dítě a školní rok. Výběr během měsíce října jednotlivými třídními učiteli.

7. KRPS, z.s. zajistí ve školním roce 2017/2018 chod těchto kroužků při ZŠ Sluníčko:

 

- kroužek keramiky a tvořivá dílna, paní Bezděková osloví paní Odstrčilovou ohledně vedení a případně se bude i sama na chodu kroužku podílet

- počítače - vedení zajistí vychovatelky ZŠ

- taneční kroužek - vedení slečna Kročilová

- kroužek ping-pongu

         Dny a časový rozvrh kroužků bude upřesněn po konzultaci s vychovatelkami ZŠ, tak, aby kroužky začaly probíhat od 1.10.2017.

8. Paní Kristina Zbružová zajistí smlouvy o provedení práce pro jednotlivé vedoucí kroužků.

9. Návrh na stanovení odměny pro vedoucí jednotlivých kroužků na 100,-/hodinu.

10. KRPS zajistí předvánoční zájezd žáku a rodičů do Vídně, předběžné datum konání 20.12.2017. podrobnosti paní Ing. Mgr. Němčáková.

11. Podnět na akci „Vánoční vánočky“

12. Stánek KRPS na vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou a prodej výrobků žáků i rodičů MŠ a ZŠ Sluníčko, které budou vyrobeny v průběhu podzimu. Podrobnosti zjistí MUDr. Stejskalová.

13. Paní Bc. Ladislava Bezděková napíše článek o činnosti a aktivitách spolku do Lipenských listů.

14. Stanovy spolku a zápis ze schůze bude zaslán všem zúčastněným elektronicky a následně bude vložen i stránky školy. (Němčáková, Stejskalová)

 

Za Klub rodičů a přátel Sluníčka MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

Zápis ze schůze PDF

Vzpomínáme a těšíme se zase příště.

Vždy je to smutné, když musíme balit a opustit chatu, kterou si užíváme již 17 let. Někteří zde jezdí již od školky a nám se bude příští rok po nich určitě stýskat. Jde o naše deváťáky. Děkujeme jim za pomoc při organizaci závěrečné diskotéky a rovněž za slušné a odpovědné chování po celou dobu pobytu. Samozřejmě nebyli sami, co nás mile překvapili. Gratulujeme všem vítězům v lyžování i snowboardingu.  Poděkování patří rovněž rodičům a pedagogům, kteří se postarali o pohodu, výuku lyžování a bezpečnost všech účastníků.

Skutečnost, že se pobyt na horách vydařil, nám dokazují fotky, které přidáváme.

PV

Pozdrav z hor 2017

Vážení rodiče a spolužáci posíláme Vám zasněžený pozdrav z hor. Zase jsme si to pěkně užili.

Stanovy KRPS

Vážení rodiče,

dne 7.12. 2016 se na společné schůzce zástupců rodičů a zřizovatele škoély rozhodlo, že se zaregistruje KRPS jako dobrovolná organizace (zapsaný spolek), která bude úzce spolupracovat na kulturních a jiných akcích při ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. Dále se bude podílet na rozvoji této školy ve prospěch docházejících dětí do MŠ a ZŠ. Prosím o přečtení Stanov, podle kterých bude spolek fungovat. Organizace je otevřená všem aktivním rodičům, kteří se budou chtít na činnosti spolku podílet. Těšíme se na spolupráci. Své podněty a připomínky ke stanovám můžete zasílat na e-mail GNemcakova@seznam.cz, a to do 20.12.2016.

Stanovy KRPS z.s.