Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou


Ředitelské volno

Školní noviny č.2

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2020/2021

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2020 (úterý)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2021
Konec 1. pololetí: 28. 1. 2021 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní prázdniny: 1. 3. - 7. 3. 2021
Velikon. prázdniny: 1. 4. - 4. 4. 2021
Konec šk. roku: 30. 6. 2021 (středa)
Zahájení šk. roku 2021/2022: 1. 9. 2021


Vítejte na PROSKOLY.CZ

Oznamujeme rodičům a žákům, že máme zaplacen přístup na stránky PROSKOLY.CZ. Každý žák obdrží e-mailem přístupový kód, prostřednictvím kterého se dostane na různé testy, které mu pomohou při výuce nebo při výběru povolání. Neváhejte a využijte této, školou placené, služby. Rovněž učitelé mohou prostřednictvím těchto stránek zpestřit výuku svých žáků.

.

PROSKOLY.CZ

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Školní rok 2014/15

Po třech letech jsme znovu uspořádali velkou anketu mezi rodiči, kterou jsme chtěli zjistit, jak rodiče vnímají úroveň školy. Výsledky jsou pro nás velice důležité pro další plánování vzdělávacích priorit.

Návratnost dotazníků byla velmi vysoká, celkem se nám vrátilo 74 % dotazníků. Děkujeme!!! Opět se potvrdilo, že "naši" rodiče mají o školu zájem a chtějí se k chodu školy vyjadřovat. Toho si vážíme!

Výsledky nás moc potěšily. Škola od vás získala za kvalitu výuky výslednou známku 1,39. Děkujeme za tak dobré hodnocení a věřte, že nás motivuje k další dobré práci.

Grafické zpracování výsledků za rok 2015 nalezenete v tomto souboru Excel:

.

Školní rok 2008/2009

Mezi našimi rodiči proběhla anketa, ve které se rodiče vyjadřovali k úrovni školy, jejím slabým a silným stránkám, vyjadřovali svou spokojenost se školou. Pro nás jsou tato data nesmírně důležitá a určitě si z názorů "našich" rodičů bereme inspiraci pro další práci.

Musím velmi poděkovat všem, kteří se ankety zúčastnili. Počet vyplněných dotazníků, který se nám vrátil, nás příjemně překvapil. Bylo to 71 % dotazníků. To už je opravdu slušný počet, který znovu podtrhuje, že rodiče o dění ve škole mají zájem a chtějí její chod aktivně ovlivňovat. Při takovém počtu můžeme brát výsledky za opravdu relevantní.

Samotné výsledky nás také velice potěšily. Odpovědi vyznívají velice kladně a velmi nás to těší. Proto budeme nadále usilovat o co nejlepší práci.

Grafické zpracování výsledků ve formátech Excel a Word najdete zde: