Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou

Školní noviny 3. číslo


Ředitelské volno 20. - 22. 12.

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2021/2022

Zahájení šk. roku: 1. 9. 2021 (středa)
Podzimní prázdniny: 27. - 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 2. 1. 2022
Konec 1. pololetí: 31. 1. 2022 (pondělí)
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022 (pátek)
Jarní prázdniny: 14. 3. - 20. 3. 2022
Velikon. prázdniny: 14. 4. 2022
Konec šk. roku: 30. 6. 2022 (čtvrtek)
Zahájení šk. roku 2022/2023: 1. 9. 2022


Výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022

Seznam uchazečů

výsledek zápisu

ABVS8

přijat/a

D89QW

přijat/a

G02QI

přijat/a

VUER5

přijat/a

0IX1A

přijat/a

9QN4N

přijat/a

7VCGW

přijat/a

2R4DV

přijat/a

HJUZ1

přijat/a

5Q33J

přijat/a

KC2LE

přijat/a

9EYLS

přijat/a

YG3Z9

přijat/a

JQIL8

přijat/a

NMO1O

přijat/a

JIQBV

přijat/a

3OPB5

nepřijat/a


Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, níže naleznete odkaz pro registraci k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022. Registrace bude dostupná od 1.3.2021.

Zápis bude probíhat ve dnech 12. a 13. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 v 1. patře hlavní budovy ZŠ.

REGISTRACE K ZÁPISU

Kritéria přijímání žáků ZŠ:


Zápis do 1. třídy ZŠ Sluníčko

Informace budou zveřejněny po zápisu, nejpozději do 12.5.2021


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením postupejeme následujícím způsobem.

Rodiče byli vyzváni písemně el. poštou k podání přihlášky k zápisu, možnost registrace byla zahájena dne  1.3. 2021 od 18:00 hod.

Přihlášky jsou řádně zaevidovány a jsou v platnosti.

V průběhu dubna, před zápisem, budou zveřejněna kritéria, na základě kterých budou žáci přijati ke studiu na naší základní škole.

Organizace zápisu:

Před zápisem rodiče doručí el. poštou rodný list dítěte, nebo rozhodnutí PPP o odkladu školní docházky.

V důsledku mimořádných opatření, proběhne v termínu zápisu pouze formální část. Zápis je vyhlášen na 12 a 14. 4. 2021 a uskuteční se bez fyzické přítomnosti žáků a rodičů.

Po ukončení mimořádných opatření uskutečníme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, proběhne rovněž posouzení školní zralosti dítěte. (motivační část). součástí zápisu.

Při výběru dětí bude škola postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných kritérií, jejíchž součástí bude zhodnocení školní zralosti dítěte.

řed. školy


Žádost k zápisu do 1. ročníku ZŠ


Poradna bez obav aneb co by měl umět předškolák 2021

Ve čtvrtek 23.1. 2020 od 15:30 se ve Sluníčku konala přednáška se speciálním pedagogem Mgr. Jaroslavem Vackem. Hlavním cílem bylo rodičům představit pedagogicko-psychologickou poradnu jako instituci - čím se zabývá, jak může rodičům a dětem pomoci a také jak poradnu kontaktovat.Druhým důležitým tématem byla přednáška o tom, co vše by měl umět předškolák, aby byl připravený na přechod do 1. třídy. Rodiče se taktéž dozvěděli, že dítě může být připraveno, ale není ještě zralé stát se školákem.

Přednášku pro velký úspěch opakujeme 25.3. 2021

Vážení rodiče,

převážná většina z vás půjde letos k zápisu do školy v měsíci dubnu a proto přicházíme s nabídkou besedy s odborníkem na téma školní zralost a připravenost na vstup do základní školy. Beseda se bude konat s panem Mgr. Jaroslavem Vackem, který má mnohaleté zkušenosti z praxe i v Pedagogicko-psychologické poradně. Beseda proběhne ve čtvrtek 25.března od 16.hodin a můžete se na ni připojit nejdříve 5 minut před 16.h. z pohodlí vašeho domova kliknutím na tento link:

https://meet.jit.si/VastDebatesOwnHome

Můžete se připojit z počítače i mobilního telefonu. Neváhejte, beseda vám přinese odpovědi na vaše možné otázky, jak s dítětem pracovat a zda je připraveno na vstup do 1.třídy. I rodiče mladších dětí se jistě dozví dobré rady.

Těšíme se na vaše spojení.

S pozdravem za Hvězdičky Dana a Mirka

Za tým pedagogů MŠ Sluníčko

Dalibor Vacek

učitel v MŠ


Dokumenty ke stažení