Kontakty

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Telefon: +420 581 772 171
Fax: +420 581 277 513
E-mail: slunicko@slunicko.cz

Loučská 237
75131, Lipník nad Bečvou


Ředitelské volno

Školní noviny č.2

Newsletter

Ceník platný od 1. 9. 2018

Projekt

Jízdní řád Sluníčkobusu

SlunickoBook

Aktivní škola

Škola Online

British Council


Školní rok 2019/2020

Zahájení šk. roku: 2. 9. 2019 (pondělí)
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. - 3. 1. 2020
Konec 1. pololetí: 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny: 24. 2. - 1. 3. 2020
Velikon. prázdniny: 9. 4. - 10. 4. 2020
Konec šk. roku: 30. 6. 2020 (úterý)
Zahájení šk. roku 2019/2020: 1. 9. 2020


Výsledky projektu Sazka olympijský víceboj

Poprvé se naše škola (2.stupeň) zařadila do velkého projektu "Sazka olympijský víceboj". V kategorii olympijský diplom byly zařazeni všichni žáci z druhého stupně, kteří dnes dostali svůj Diplom, který udává výsledky disciplín a osobní hodnocení fyzických předpokladů žáka. Věřím, že se každý žák doma diplomem pochlubí. Já jim děkuji za účast a těším se s nimi na další školní rok, kdy budeme v projektu pokračovat a disciplíny plnit na maximum.

pí. vychovatelka a učitel TV Bezděková Laďka


Pokyn ministra od 22.6. do 30.6.

Vážení rodiče, ukončení školního roku 2019/20 bude organizován dle mimořádného opatření a pokynů MŠMT ČR.

Mimořádné opatření 22.6. 2020 MŠMT

MŠMT konec školního roku 201920


Informace k zahájení provozu ZŠ Sluníčko

Zdravíme všechny rodiče a školáky, žáky 9. třídy uvítáme již 11.5.2020, prosím rodiče, aby nahlásili svému třídnímu učiteli (Mgr. Tomáš Hrabec), kteří žáci přijdou a budou potřebovat zajistit stravu. Při příchodu žáků do školy bude potřeba předložit Čestné prohlášení, přikládáme níže ke stažení.

Čestné prohlášení ke stažení.

Další informace k provozu ZŠ:

Metodika provozu ZŠ

Přehled informaci k uvolňování školy..


Zápis do 1. třídy ZŠ Sluníčko

Zápis proběhl ve stanoveném termínu, bez účasti žáků a rodičů. Pedagogové hodnotili žáky na základě kritérii, která jsou vyvěšena na stránkách školy. Všichni rodiče. kteří u nás registrovali žáky, kteří by měli nastoupit do 1. ročníku základní školy, tímto splnili zákonou povinnost. Dle uvedených kritérii a kapacitních možností školy, byl sestaven pořadník, podle kterého bude přijato 18 dětí. Dvě místa nad rámec počtu se souhlasem ředitelky školy a současně souhlasem pedagoga první třídy, budou ponechány na případné odvolání. Toto rozhodnutí, bylo učiněno nad rámec běžného naplňování počtu dětí ve třídě. Důvodem je mimořádně zvýšený zájem o studium na naší škole.

U dětí, které nedosáhly plný počet bodů v části diagnostického hodnocení školní zralosti, bude nutné doložit vyjádření z PPP (pedagogicko psychologické poradny).

Děti, s odloženou školní docházkou na rok 21/22, budou mít zajištěnou intenzivní přípravu tak, aby nestagnovaly, ale měly možnost se dále rozvíjet a vyzrát v oblasti sociálních schopností. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do první třídy naší školy, obdrží rodiče nejpozději do 7.5. 2020.

Ředitelka školy


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením postupejeme následujícím způsobem.

Rodiče byli vyzváni písemně el. poštou k podání přihlášky k zápisu, možnost registrace byla zahájena dne  3.3. 2020 od 18:00 hod.

Přihlášky jsou řádně zaevidovány a jsou v platnosti.

V průběhu dubna, před zápisem, budou zveřejněna kritéria, na základě kterých budou žáci přijati ke studiu na naší základní škole.

 

Organizace zápisu:

Před zápisem rodiče doručí el. poštou rodný list dítěte, nebo rozhodnutí PPP o odkladu školní docházky.

V důsledku mimořádných opatření, proběhne v termínu zápisu pouze formální část. Zápis je vyhlášen na 21 a 22. 4. 2020 a uskuteční se bez fyzické přítomnosti žáků a rodičů.

Po ukončení mimořádných opatření uskutečníme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy, proběhne rovněž posouzení školní zralosti dítěte. (motivační část). součástí zápisu.

Při výběru dětí bude škola postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných kritérií, jejíchž součástí bude zhodnocení školní zralosti dítěte.

řed. školy


Přijímací řízení na střední školy, pokyn MŠMTČR

Zpráva ministra školství, poděkování a informace k přijímacímu řízení na střední školy.

ROBERT PLAGA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Praha, 27. března 2020
Č. j.: MSMT-14491/2020-1


Ošetřovné nově- zpráva MPSV

Zdravím, posílám aktuální rozhodnutí ze dne: 19.3.2020 k problematice ošetřovného pro rodiče dětí a žáků, toto bylo rozšířeno do 13 let věku dítěte. 

Příloha MPSV 19.3. 2020


Informace ředitelky školy k domácímu studiu žáků

Datum: 12.3.2020                                                                              V Lipníku nad Bečvou

 

Č.j. 17/2020

 

Organizační opatření k náhradní výuce žáků ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

 

Vážení rodiče,

Dle pokynu ředitelky školy budou pedagogové každý den k dispozici žákům školy na e-mailu od 8:00hod do 11:30hod., v tuto dobu mohou žáci a rodiče posílat své dotazy pedagogům ohledně průběžně zasílaných úkolů k domácímu studiu. Mimo tuto dobu lze rovněž posílat své dotazy a připomínky, tyto budou zpracovány v průběhu dne a dle důležitosti komunikovány elektronickou poštou. K dispozici je rovněž e-mail ředitelky školy, který není časově omezen.

Žádáme rodiče, aby důsledně sledovali své děti a kontrolovali je, zda si plní pedagogem zadané úkoly.

Žáci 2. stupně se mohou obracet na své pedagogy samostatně opět ve výše uvedenou dobu, zde je opět důležitá zpětná vazba od rodičů. Věříme, že všichni přistoupíme k dané situaci zodpovědně a při návratu do vyučování budeme moci navázat na domácí výuku a pokračovat ve standardním vzdělávání bez větších komplikací.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

 

                                                Za ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.­­­­­­­­­­­­­­­­­­__Pospíšilová Věra___________

Vyhlášení vlády 12.3.2020


Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2020/2021

Zdravíme rodiče předškoláků, začátkem března se budete moci registrovat k zápisu do naší základní školy, informace o datu otevření registrace na webu bude předána rodičům prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci a těšime se na nové prváčky.

řed. školy 


Ohlédnutí za zimním pobytem v přírodě na Ramzové

V týdnu od 19. do 24. ledna se žáci naší školy zúčastnili lyžařského kurzu na Ramzové. Počasí nám přálo během celého týdne. Lyžovali jsme na přírodním sněhu na lyžařském vleku u Chaty Pod Klínem. Sněhové podmínky byly víc než ideální. Celé dny jsme lyžovali při krásném slunečném počasí, večer odpočívali, tančili a došlo i na stavění sněhuláků. Pochutnali jsme si na domácí kuchyni a na svah nás dovážel Sluníčkobus. Dětem se týden na sněhu líbil a doufejme, že takové štěstí budeme mít i příští rok. MR


  1 / 56   následující stránka